Ziekmelden werknemers vanaf 1 november 2008 eenvoudiger

De verplichte melding verschuift van 13e naar 42e ziekteweek

15 december 2009

MKB-Nederland is blij dat werkgevers hun zieke werknemers vanaf 1 november aanstaande niet meer in de 13e, maar pas in de 42e week hoeven te melden bij het UWV. De herstelmelding, de wettelijke melding dat de werknemer weer beter is, komt te vervallen. Met dit voorstel is de Eerste Kamer dinsdag 9 september akkoord gegaan. Het kabinet neemt deze maatregelen om de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers te verminderen. Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden kunnen een boete krijgen van maximaal €455 per werknemer. Het UWV stuurt de werkgever en werknemer straks in de 44e week een brief waarin ze worden gewezen op hun verplichtingen voor re-integratie.