Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen valutarisico’s?

Uitleg over termijncontracten en valutaopties

16 december 2019 01 september 2020

Internationaal handelen biedt kansen, maar brengt valutarisico’s met zich mee. Wanneer deze valutarisico’s niet verantwoord zijn, kun je ervoor kiezen om de risico’s af te dekken door middel van valutatermijntransacties of valutaopties.

Valutarisico’s zijn de risico’s die verbonden zijn aan het handelen met leveranciers en klanten buiten de Eurozone. Schommelingen in de valutakoersen kunnen van grote invloed zijn op jouw omzet.

Termijncontract

  • Leveranciers: in een termijncontract neem je de valutarisico’s weg door vast te leggen tegen welke koers je koopt of verkoopt. Wanneer je met je leverancier afspreekt dat je over drie maanden in dollars betaalt, dan hoef je je dus geen zorgen te maken over hoe de koers er tegen die tijd uitziet. Het risico dat de dollar op dat moment misschien duurder is geworden, is daarmee afgedekt. Je hoeft dus niet plotseling meer te gaan betalen dan was voorzien.

  • Klanten: hetzelfde kan je doen met buitenlandse klanten. Wanneer je in een termijncontract overeenkomt dat jouw klant over een aantal maanden betaalt, kun je hierin opnemen dat de koers van een bepaalde datum geldt. Op deze manier is het risico afgedekt dat je lagere inkomsten ontvangt dan verwacht.

Bedenk dat het afdekken van het valutarisico’s tot gevolg heeft dat je niet profiteert van een valutaschommeling die anders in jouw voordeel zouden zijn. In het termijncontract heb je immers een vaste prijs afgesproken.

Valutaopties

Een valutaoptie is een afspraak waarbij je het valutarisico verkleint, maar tegelijk wel kunt profiteren van een valutakoersschommeling die in jouw voordeel is. In tegenstelling tot bij een termijncontract maak je geen afspraak voor een vastgestelde valutakoers. Je koopt echter het recht om bepaalde valuta te kopen of verkopen tegen een vastgestelde prijs. Er zijn twee typen valutaopties, die je gebruikt afhankelijk van of je een koersstijging of een koersdaling verwacht:

  • Calloptie: Je koopt het recht om bepaalde valuta te kopen tegen een vastgestelde prijs. Je maakt hiervan gebruik als je verwacht dat de koers gaat stijgen.

  • Putoptie: Je betaalt voor het recht om bepaalde valuta te verkopen tegen een vastgestelde prijs. Je koopt een putoptie als je verwacht dat de koers gaat dalen.

Welke mogelijkheid is het meest geschikt voor mijn bedrijf?

Een termijncontract biedt je de meeste zekerheid: Je weet precies voor hoeveel euro's je producten verkoopt of inkoopt. Het nadeel is echter dat je niet kunt profiteren van een gunstige koersbewegingen. Valutaopties geven je die mogelijkheid wél, maar hiervoor betaal je wel een valutaoptie premie. Laat je daarom adviseren door een onafhankelijke verzekeringsadviseur over wat het beste past bij jouw bedrijf.