Wat is situatieve arbeidsongeschiktheid?

Tips voor reïntegratie van zieke medewerkers

06 augustus 2012

Van jou als werkgever wordt verwacht dat je een actieve rol speelt bij het reïntegreren van zieke medewerkers. Een belangrijke term in deze context is situatieve arbeidsongeschiktheid. Leer meer over het jargon rond arbozaken.

Als werkgever zul je waarschijnlijk te maken krijgen met zieke werknemers. Je spreekt van situatieve arbeidsongeschiktheid als de werknemer geen medische beperking heeft, maar toch op grond van dreigende psychische of lichamelijk klachten niet kan werken. Dit betekent dat de werknemer niet ziek is, maar denkt dit wel te worden als hij aan het werk zou gaan. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer je een conflict hebt op de werkvloer.

Hoe ga ik om met situatieve arbeidsongeschiktheid?

Jij hebt als werkgever de plicht om er alles aan te doen om arbeidsongeschikte werknemers weer aan het werk te krijgen. Dit geldt ook in het geval van situatieve arbeidsongeschiktheid. Het initiatief zal dan ook van jouw kant moeten komen om de werknemer mee te laten draaien in je bedrijf. Zorg ervoor dat je gedurende het hele proces contact houdt met de werknemer en dat je helder blijft communiceren, zelfs (of vooral) als de ziekmelding naar aanleiding van een conflict is gedaan. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen om de werknemer (tijdelijk) andere taken te laten uitvoeren, of een functiegeschiktheidssonderzoek te laten doen.

Waar moet ik aan denken?

Zorg er altijd voor dat de arbodienst en het UWV het werkvoorstel passend vinden, dit is namelijk van invloed op jouw recht om de loonbetaling te stoppen als de werknemer je voorstel weigert. De werknemer heeft net als jij namelijk óók de plicht om mee te werken aan een oplossing. Leg je werkvoorstel dus altijd voor aan de arbodienst én aan het UWV. Mochten zij jouw werkvoorstel gepast vinden en de werknemer gaat niet akkoord, dan sta je juridisch een stuk sterker als je de loonbetaling stopzet.