Wat is private equity?

Een alternatieve mogelijkheid voor groeifinanciering of bedrijfsopvolging
Voor veel mkb-bedrijven is het moeilijk om aan financiering te komen. Zeker wanneer je als bedrijf nog jong bent, zoals startups, en snel kapitaal nodig hebt om op te schalen of te groeien. Voor banken zijn de risico’s hiervoor te hoog. Een alternatief is Private equity.
Wat is private equity?
Private equity is een verzamelnaam voor investeerders die risicodragend vermogen ter beschikking stellen aan niet-beursgenoteerde vennootschappen. Private equity wordt gebruikt voor de financiering van de groei van een niet-beursgenoteerde onderneming, verzelfstandiging van een bedrijf door het zittende management (management buyout), voortzetting van een bedrijf met nieuwe managers (management buyin, MBI), verzelfstandiging van een bedrijfsonderdeel (divisionele buyout), het van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private), overbruggingsfinanciering, herstructurering, en het financieren van startende ondernemingen (durfkapitaal ofwel venture capital) . Onder deze ruime definitie van private equity vallen ook informele particuliere investeerders (angel investors).
 
Ontwikkeling van private equity in Nederland
Ook in Nederland is net als elders in Europa het aantal private equity investeringen in omvang toegenomen. In Nederland wordt in 1985 € 111,4 miljoen geïnvesteerd en in 2006 is dit gestegen tot bijna € 2,4 miljard. De groep van Nederlandse bedrijven die door private equity wordt ondersteund heeft een gezamenlijke omzet van € 66,5 miljard, circa 15 % van het bruto binnenlands product. Daarnaast zijn 400.000 mensen werkzaam bij deze bedrijven. Dit maakt 8 % van de werkgelegenheid in de Nederlandse particuliere sector uit (NVP, 2006).
 
Kritiek in de media
Toch heeft private equity in het nieuws vaak een slecht imago. Private equity firma’s maken vaak gebruik van veel vreemd vermogen (schulden) waardoor er risico's verbonden zijn aan de toekomst van bedrijven. Daarnaast schuwen ze drastische saneringen en ontslagen niet. Soms raken bekende Nederlandse ondernemingen in buitenlandse handen, en dit ziet men soms als een verlies van cultureel erfgoed. Toch blijkt uit onderzoek dat de financiële prestaties na een buyout verbeteren en de winstgevendheid wordt vergroot. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn de hernieuwde strategische focus van de onderneming en een beter gemotiveerd management belangrijke redenen voor de verbeterde prestaties.
 
Rol binnen het MKB
Ook voor het MKB kan private equity een belangrijke rol spelen. Participatiemaatschappijen en durfkapitalisten (venture capital) kunnen voor financiering van je bedrijf zorgen indien een bank de risico’s te groot vindt. Bedrijven in de startfase weten vaak in de vrienden- of familiekring geld te halen, maar bedragen van een miljoen euro gaan voor hen vaak te ver. Private equity kan een oplossing bieden om toch die geplande groeistap te maken en groeifinanciering te krijgen. Ook indien je het bedrijf in het geheel wilt verkopen, bijvoorbeeld omdat bedrijfsopvolging binnen de familie niet mogelijk is, kunnen participatiemaatschappijen een goede mogelijkheid bieden. Economische zaken wil ook graag investeringen in het MKB stimuleren en biedt erkende participatiemaatschappijen een garantieregeling waarbij de overheid de helft van de verliezen voor haar rekening neemt en niet meedeelt in de winst van de participatie. Bij de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) kun je allerlei informatie vinden over de mogelijkheden hieromtrent.

Bron: RSM Erasmus Universiteit

 

 

Op zoek naar financiering? Gebruik hiervoor de menigte! Kijk op www.mkbcrowdfunding.nl voor meer informatie. 

 
 

Subsidienieuws: meer ondersteuning voor investeerders in startende ondernemingen bepleit

Investeerders die in het beginstadium in bedrijven investeren moeten blijvend belastingvrijstelling krijgen. Hiervoor pleit de Expertgroep KMO...

Retailers moeten innoveren

Economische opleving geschikt moment voor investeringen in innovatie
De retail moet de huidige economische opleving vooral gebruiken voor een innovatie- en professionaliseringsslag, aldus Ton Bos, dagvoorzitter van het...

Nederland nog steeds aantrekkelijk voor investeerders

Wel inspanningen nodig om aantrekkingskracht te behouden
Nederland is nog steeds aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders, maar er moeten flinke inspanningen gedaan worden om dit zo te houden. Uit...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten