Zwangerschapsuitkering voor ondernemers

Discrimineert de ZEZ-regeling?

10 augustus 2012

Tot 2008 bestond geen zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. Ook al is er tegenwoordig wel gewoon een regeling voor zwangere ondernemers, deze brengt niet iedereen in jubelstemming.

De uitkering is te laag

De Geus (Universiteit Utrecht) beargumenteert dat de regeling ten eerste behoorlijk mager is. Maximaal wordt namelijk het minimumloon uitgekeerd. Dat houdt in dat de zwangere onderneemster per maand maximaal € 1335 bruto ontvangt (peil 2008). Alle belastingen moeten hier nog vanaf. Het risico dat vrouwen langer doorwerken dan verantwoord is, is daarom niet ondenkbaar. Daarnaast is de uitkering te laag om vervanging te betalen. Voor het bedrag van € 1335 is het bijna ondoenlijk om de kosten voor het gezin, het bedrijf én vervanging te regelen.

Discriminatie

Een zwangere werknemer kan een maximaal dagloon van € 174,64 ontvangen, tegenover € 61,62 (peil 2008) voor de zwangere ondernemer. Uiteraard is de hoogte van de uitkering van de werknemer ook afhankelijk van het normale loon, maar de maxima lopen erg uiteen. Is dit verschil te rechtvaardigen?

Belemmering ondernemerschap en vermindering vrouwelijk arbeidsparticipatie

De regeling belemmert volgens De Geus het ondernemerschap onder vrouwen. Een ondernemende werkneemster die anders misschien voor zichzelf was begonnen, zal de aantrekkelijke zwangerschapsverlofuitkering bij haar baas niet zo snel inruilen voor de minimumuitkering die haar als zelfstandige te wachten staat. Ook werkloze vrouwen zouden gedemotiveerd kunnen worden om voor zichzelf aan de slag te gaan als naast de reguliere ondernemersrisico’s ook een lagere zwangerschapsuitkering in het vooruitzicht staat.

Kunnen onderneemsters zich bijverzekeren?

In theorie kunnen onderneemsters een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor de bedrijfsrisico’s van een eventuele zwangerschap. In de praktijk wordt er nauwelijks voor deze optie gekozen, onder andere omdat de uitkering van een dergelijke verzekering in mindering wordt gebracht op de standaard zwangerschapsuitkering. Daarnaast geldt er ook vaak een wachttijd bij zwangerschap en bevalling.

Conclusie

Al met al valt er dus wel het een en ander op te merken op de ZEZ-regeling. De uitkering is te laag, de regeling is discriminerend en belemmert het ondernemerschap en de arbeidsparticipatie van vrouwen. Bovendien zijn er geen realistische alternatieven in de vorm van verzekeringen.

Lees hier de samenvatting van “Help het bedrijf is zwanger’ van H. de Geus.