Arbeidsongeschikt, en nu?

Wanneer start de verzekering met uitkeren?

02 mei 2018

Door een ongeval ben je (tijdelijk) arbeidsongeschikt geraakt. Welke stappen moet je dan nemen?

Ben je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?Allereerst is het natuurlijk belangrijk om na te gaan of je verzekerd bent. Zo niet, heb je wellicht recht op bijstand. Hiervoor moet je de gemeente benaderen. Als je wel verzekerd bent, moet je contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij.  

Hoe verloopt het proces als ik arbeidsongeschikt raak?

Een keuringsarts van de verzekeringsmaatschappij stelt de mate van arbeidsongeschiktheid (uitkeringsdrempel) vast. Ook bekijkt de maatschappij de hoogte van het inkomensverlies. Bij het afsluiten van de verzekering bepaal je hoeveel dagen de risicoperiode bedraagt. Als deze periode is verstreken, start de uitkering. Indien van toepassing start ook een reïntegratie traject, en worden de mogelijkheden tot omscholing bekeken door de verzekeringsinstantie.

Per geval van arbeidsongeschiktheid wordt bekeken hoe vaak een ondernemer op controle moet komen bij de verzekeringsarts. Als een ondernemer weer hersteld is, wordt hij of zij officieel weer arbeidsgeschikt verklaard. Vanaf dat moment stopt de uitkering, en moet een ondernemer weer premie gaan betalen voor de AOV. 

Hoeveel krijg ik uitgekeerd?

Het bedrag dat je van de verzekering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt, verschilt nogal per verzekeringsmaatschappij. Je kan maximaal 80% van je gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar verzekeren. Als je de verzekering afsluit kun je bepalen welk percentage je in het eerste jaar wil ontvangen (tot een maximum van 80%) en welk percentage na het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt bent (ook tot een maximum van 80%).

Bij de uitkering van je verzekering kijken verzekeraars naar je inkomensverlies of naar verlies van arbeidscapaciteit. Dit is afhankelijk van wat er hierover in de polis is opgenomen. Als de uitval van een ondernemer bijvoorbeeld wordt opgevangen door derden, zoals familie, blijven in veel gevallen de financiële resultaten van een bedrijf gelijk. Er is geen verlies aan inkomen en dus zal de verzekeringsmaatschappij niets of minder uitkeren.

Meer weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Vind het antwoord op je vraag in de veelgestelde vragen