Deel ondernemers slecht verzekerd

Vijftien procent is onverzekerd en spaart niet

24 januari 2013

Inkomensterugval door zwangerschap, ziekte of arbeidsongeschiktheid ligt bij elke ondernemer op de loer. Maar is ook elke ondernemer ertegen verzekerd? Uit onderzoek van EIM en Z24 blijkt van niet.

Eenderde heeft geen enkele verzekering afgesloten voor eventueel verlies van inkomen. Vijftien procent daarvan spaart hier ook niet voor.

Ruim de helft van de ondernemers spaart gelukkig wel om het risico op verlies van inkomen door zwangerschap, ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensionering. Het EIB noemt het 'opvallend' dat ruim eenderde van hen een verzekering heeft én daarnaast ook nog zelf geld spaart. 

De crisis 

De voornaamste reden voor ondernemers om zich niet voor inkomensverlies te verzekeren of ervoor te sparen, is de economische teruggang. Een klein deel is gaan besparen op de verzekering door de dekking in te perken (waardoor deze goedkoper wordt) of de verzekering zelfs helemaal stop te zetten. Ongeveer één op de vijf ondernemers is minder gaan sparen of helemaal gestopt met sparen vanwege de crisis.

Tips om anders te bezuinigen

Verzekeringen en spaargeld zijn een van de eerste dingen waar ondernemers op besparen in tijden van economische crisis, zo blijkt uit dit onderzoek. En dat terwijl er ook andere opties zijn dan drastisch bezuinigen op deze belangrijke zaken.

Hier een aantal tips:

  • je kan je verzekeraar om hulp vragen om je bedrijf voort te zetten, bijvoorbeeld door tijdelijke inzet van vervangende arbeidscapaciteit;

  • de regeling ‘Zelfstandig en Zwanger’ zorgt ervoor dat een zelfstandige recht heeft op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering;

  • het is duur om als startende ondernemer bij je oude pensioenfonds te blijven. Lees hier hoe je als zelfstandig ondernemer het best je pensioen op kunt bouwen.

  • het opzeggen van een verzekering brengt veel risico’s met zich mee. Iets minder sparen is niet erg, zolang de achterstand maar weer wordt ingehaald;

  • als ondernemer is het belangrijk om alles op financieel gebied op orde te hebben voordat je gaat bezuinigen;

  • lees in dit artikel hoe je kunt besparen op je AOV zonder het risico te lopen dat je slecht verzekerd bent.

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap