Hoe beperk je de kosten van je arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Tips om je polis laag te houden

09 juli 2015

Wie als ondernemer arbeidsongeschikt raakt, moet zelf zorgen voor een inkomen. Ook al lijkt die kans klein, je loopt een groot risico. Ben je namelijk niet verzekerd, dan kom je ook niet in aanmerking voor een uitkering.

Goede investering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak prijzig, maar kan een goede investering zijn. Het risico dat je jouw bedrijf of beroep als gevolg van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet meer kunt uitoefenen, is groter dan je denkt. Zonder adequate voorzieningen kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de vraag of jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid toereikend is.

Voorzieningen en verzekeringen

Je inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan bestaan uit:

  • voorzieningen van overheidswege

  • regelingen via een mogelijk aanvullend dienstverband bij een werkgever

  • afgesloten verzekeringen.

Indien je deels arbeidsongeschikt bent zullen de inkomsten uit jouw onderneming deels kunnen doorlopen (factureringstermijn). Natuurlijk speelt de hoogte van jouw vermogen en inkomsten van bijvoorbeeld een partner een rol. Door de versobering van de sociale zekerheid is de verantwoordelijkheid voor de afdekking van dit inkomensrisico volledig bij jezelf komen te liggen. Als ondernemer kun je niet meer terugvallen op de sociale zekerheid.

Tips

Hier zijn een aantal tips om je premie op een goede manier zo laag mogelijk te houden:

  • Ga na hoeveel inkomen je nodig hebt om echt te kunnen overleven, bijvoorbeeld bruto 1.000 euro per maand of 1.500 euro per maand. Op deze manier ben je dan verzekerd van een bedrag van 12.000 of 18.000 euro.

  • Neem als eindleeftijd altijd 65 jaar en niet eerder tenzij je een eerder ingaand pensioen hebt veiliggesteld. Anders zit je eventueel nog een aantal jaar zonder inkomen naast de overheidsuitkeringen.

  • Veel verzekeraars geven startende ondernemers een korting, daar kan je dus naar vragen.

  • Als je wilt bezuinigen, neem dan een langere ‘eigen risico-periode’. Neem voor deze periode de tijd dat je (nu) met eigen financiële middelen uit kunt zingen, bijvoorbeeld twee of drie maanden. Een eigen risico van 6 maanden is natuurlijk nog goedkoper.

  • De premie is voor 100% fiscaal aftrekbaar: dat maakt de last iets aangenamer.

Kortom:

Het risico van zonder inkomen te zitten is de investering in een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak waard. Probeer de kosten voor de verzekering op een verantwoorde wijze laag te houden. De MKB Servicedesk is altijd bereid je hiermee te helpen. Win zo advies in over welke verzekering het beste bij jou en je personeelsleden past.