Ondernemers optimistisch over kansen Nederland

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland presenteren toekomstvisie

22 april 2010

De drie ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland presenteren vandaag in 'Optimistisch' hun toekomstvisie op de ondernemerskansen in Nederland. Daarin staan voorstellen die de groei van de economie extra moeten bevorderen, want Nederland haalt niet het beste uit zichzelf.

Think small first

Groei en bloei van ondernemerschap is het kloppend hart van de economie. Daarom is een stimulerend klimaat voor ondernemerschap in Nederland een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol economisch Nederland. Dat is de kern van ‘Optimistisch’, de meerjarenvisie van MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Van de 800.000 ondernemingen in dit land heeft 98 procent minder dan 50 mensen in dienst. ‘Think small first’ moet leidraad zijn in het economisch beleid.

De organisaties pleiten voor een drastische aanpak van ‘hinder en overlast’, die verlammend werken op ondernemerschap.  De financiele problemen van de overheid moeten niet worden opgelost door ‘deprimerende bezuinigingen’, zoals in Den Haag veelal rondwaren. De klassieke ‘Haagse reflex’ van ‘linkse’ bezuinigingen als afschaffing van de hypotheekrenteaftrek of ‘rechtse’ als verlaging van uitkeringen en ambtenarensalarissen kan achterwege blijven. Lastenverzwaringen zijn taboe, want die maken de economie kapot. De bestuurlijke- en uitvoeringsdrukte en regel- en wetgevingsdrukte moet daarom zeer fors worden verminderd.

Met de plannen die in de visie beschreven staan moet de plaats van Nederland in de economische wereldtop versterkt worden. Duurzame groei en volledige werkgelegenheid zijn binnen handbereik. De Nederlandse economie kan bijvoorbeeld nog veel meer profiteren van de enorme perspectieven die de economische ontwikkelingen in Azië en Zuid-Amerika bieden.

Nederland als 'Gateway to Europe'

Om meer duurzame groei te krijgen, moeten bestaande sterke punten van Nederland worden uitgebreid en versterkt. Dan gaat het om clusters als chemie, water en voedsel. Om te profiteren van de sterke groei van de wereldhandel moeten de havens en Schiphol ‘state of the art’ worden gehouden. Bedrijven uit andere werelddelen moeten hun Europese hoofdkantoren hier vestigen: Nederland als ‘Gateway to Europe.

Verkiezingen

De plannen en gedachten van de drie organisaties om de plaats van Nederland in de economische wereldtop te versterken, moeten een rol spelen in de aanloop naar de verkiezingen en in de kabinetsformatie. MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland doen voorstellen die naar hun overtuiging de groei van de economie extra bevorderen. Er is veel winst te behalen door beter te gaan presteren op terreinen als onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en arbeidsmarkt. De invoering van een vlaktaks maakt ondernemen en (harder) werken lonender.