Compensatieregeling voor woekerpensioenen

Kom je in aanmerking voor de regeling? Gebruik de checklist!

09 juli 2015

Het Verbond van Verzekeraars heeft een compensatieregeling opgesteld voor zogenaamde woekerpensioenen. Of je in aanmerking komt voor deze regeling, kun je eenvoudig vaststellen via deze handige checklist.

Er is de laatste tijd veel ophef over de kosten en beleggingsresultaten van pensioenpolissen. Het komt regelmatig voor dat verzekeraars voor zogenaamde beschikbare premie regelingen te hoge kosten rekenen waardoor het uiteindelijke pensioenresultaat minder is dan acceptabel zou zijn.

Compensatieregeling

Om gedupeerderden van deze zogenaamde woekerpensioenen tegemoet te komen, heeft het Verbond van Verzekeraars een compensatieregeling opgesteld. Het Verbond heeft aangesloten verzekeraars geadviseerd om tot een compensatie te komen in de volgende gevallen:

  • wanneer de werkgever een pensioenpremie betaalt waarmee belegd wordt;

  • als de verzekeraar geen vaststaand pensioen toezegt.

Als de kosten per polis hoger zijn geweest dan 9,5% (inclusief provisie) van de premie én er meer dan 1,5% per jaar van de waarde van de opgebouwde beleggingen is ingehouden, dan wordt het nadeel hiervan gecompenseerd. Een verzekeraar is niet verplicht om dit te doen, en je bent ook niet verplicht om deze compensatie te accepteren. De compensatieregeling geldt voor pensioenregelingen die vóór 2010 zijn afgesloten. De regeling heeft overigens geen betrekking op eventueel beleggingsverlies; dat komt voor eigen rekening.

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

Heb jij ook een dergelijke pensioenpolis en wil je weten of je in aanmerking komt voor de compensatieregeling? MKB-Nederland heeft in samenwerking met Akkerman & Partners een handige checklist opgesteld. De checklist is ook handig als je een semi-collectieve of individuele polis hebt in plaats van een beleggingspolis. Want ook dan kun je in bepaalde gevallen gebruik maken van de compensatieregeling.

Checklist:

1)     Heb je 1 contractnummer?

2)     Krijg je acceptgiro’s per werknemer?

3)     Heb je een rekening courant met de verzekeraar?

4)     Krijg je per werknemer een polis?

5)     Staat in de correspondentie iets vermeld als “afdeling individueel pensioen”?

6)     Heeft je contract een vaste looptijd, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar?

7)     Heb je een opgave van de tarieven?

8)     Zijn de kosten hoger dan 9,5% van de jaarpremie en/of hoger dan 1,5% van de beleggingswaarde (zie hiervoor de overzichten)?

9)     Betreft het een beleggingsverzekering?

Als je bij de vragen 2, 4 en/of 5, 8 of 9 een ja kunt invullen, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor compensatie en gaat het waarschijnlijk om een semi-collectieve regeling.

Als je bij de vragen 1, 3, 6 en/of 7 een nee kunt invullen kán er ook sprake zijn van een semi-collectief. Wel zou in die gevallen een nadere controle moeten plaatsvinden.

Wil je zekerheid over de compensatieregeling of advies over hoe je nu verder moet? Neem dan contact op met je tussenpersoon of pensioenadviseur.