Mag ik een zieke medewerker ontslaan?

Ontslag bij ziekte: wat moet je weten?
Een ziek personeelslid mag je niet ontslaan in de eerste twee jaar van zijn ziekte. Is je medewerker daarna nóg niet beter, dan is ontslag wel een optie.
Meer over de stappen en regels bij ontslag?
Klik hier
Download het whitepaper!
Download gratis
 
In de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid van je werknemer, mag je hem of haar in principe niet ontslaan, vanwege zijn ontslagbescherming. Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid mag je je werknemer wel ontslaan, als is voldaan aan de volgende voorwaarden.
 
Ontslag na twee jaar
Je mag je werknemer na twee jaar ziekte ontslaan, als
  • je werknemer volledig arbeidsongeschikt is voor de overeengekomen werkzaamheden;
  • jij en je werknemer genoeg re-integratie-inspanningen hebben verricht, maar dit zonder resultaat is;
  • re-integratie van je werknemer in aangepaste of passende arbeid binnen afzienbare termijn niet mogelijk is ook niet met scholing, en
  • je kunt aantonen dat je werknemer niet binnen 26 weken weer aan het werk kan.
Pas als je aan deze ‘mitsen’ voldoet, kun je de arbeidsrelatie met wederzijdse toestemming beëindigen. Stemt de werknemer niet in met het ontslag, dan moet je een procedure bij het UWV of bij de kantonrechter starten.
 
Toch eerder ontslag?
In sommige gevallen mag je je zieke werknemer tocht ontslaan binnen twee jaar. Is een van de volgende situaties het geval? Dan mag je je werknemer wél ontslaan in zijn ziekteperiode. 
  1. Als je werknemer zonder duidelijke reden zijn verplichtingen niet nakomt (hij werkt bijvoorbeeld niet mee aan het opstellen van het plan van aanpak of weigert passende arbeid), dan geldt het ontslagverbod niet meer en kun je een ontslagverugnning aanvragen bij het UWV.
  2. Je hebt al vóór de ziekteperiode van de werknemer een ontslagvergunning bij het UWV ingediend (en die is toegewezen)
  3. Je werknemer is regelmatig ziek en door zijn ziekte komt het werk van collega’s of het productieproces onder druk komt te staan. Is dit het geval, dan kun je het UWV om een ontslagvergunning vragen. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:
 
  • De medewerker is met enige regelmaat, maar niet langdurig ziek.
  • Het niet kunnen werken mag geen gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de werkgever.
  • Er wordt binnen 26 weken geen herstel verwacht en binnen die periode kan de werknemer het werk niet op een aangepaste manier uitvoeren. 
 
 

Download nu het gratis whitepaper Eerste hulp bij verzuim verlagen


Dossiers

Mijn medewerker is na eerder verzuim wéér ziek. Wat nu?

Risico op terugkeer ziekte groot bij kort frequent verzuim
Na een korte periode van ziekte, is je medewerker wéér ziek. Niet raar, uit onderzoek blijkt dat personeel met een verleden in kort frequent verzuim,...

Wat is een verzuimprotocol en hoe stel ik die op?

Protocol voor verzuim
In een verzuimprotocol leg je vast wat de verantwoordelijkheden van jou en je werknemers zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hoe stel je hem op?

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten