Mag ik een zieke medewerker ontslaan?

Ontslag bij ziekte: wat moet je weten?

12 mei 2016

Een ziek personeelslid mag je niet ontslaan in de eerste twee jaar van zijn ziekte. Is je medewerker daarna nóg niet beter, dan is ontslag wel een optie.

In de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid van je werknemer, mag je hem of haar in principe niet ontslaan, vanwege zijn ontslagbescherming. Na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid mag je je werknemer wel ontslaan, als is voldaan aan de volgende voorwaarden.

Ontslag na twee jaar

Je mag je werknemer na twee jaar ziekte ontslaan, als

  • je werknemer volledig arbeidsongeschikt is voor de overeengekomen werkzaamheden;

  • jij en je werknemer genoeg re-integratie-inspanningen hebben verricht, maar dit zonder resultaat is;

  • re-integratie van je werknemer in aangepaste of passende arbeid binnen afzienbare termijn niet mogelijk is ook niet met scholing, en

  • je kunt aantonen dat je werknemer niet binnen 26 weken weer aan het werk kan.

Pas als je aan deze ‘mitsen’ voldoet, kun je de arbeidsrelatie met wederzijdse toestemming beëindigen. Stemt de werknemer niet in met het ontslag, dan moet je een procedure bij het UWV of bij de kantonrechter starten.

Toch eerder ontslag?

In sommige gevallen mag je je zieke werknemer tocht ontslaan binnen twee jaar. Is een van de volgende situaties het geval? Dan mag je je werknemer wél ontslaan in zijn ziekteperiode. 

  1. Als je werknemer zonder duidelijke reden zijn verplichtingen niet nakomt (hij werkt bijvoorbeeld niet mee aan het opstellen van het plan van aanpak of weigert passende arbeid), dan geldt het ontslagverbod niet meer en kun je een ontslagverugnning aanvragen bij het UWV.

  2. Je hebt al vóór de ziekteperiode van de werknemer een ontslagvergunning bij het UWV ingediend (en die is toegewezen)

  3. Je werknemer is regelmatig ziek en door zijn ziekte komt het werk van collega’s of het productieproces onder druk komt te staan. Is dit het geval, dan kun je het UWV om een ontslagvergunning vragen. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

  • De medewerker is met enige regelmaat, maar niet langdurig ziek.

  • Het niet kunnen werken mag geen gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de werkgever.

  • Er wordt binnen 26 weken geen herstel verwacht en binnen die periode kan de werknemer het werk niet op een aangepaste manier uitvoeren. 

Bron: Rijksoverheid, 365/ArboNed

Download nu het gratis whitepaper Eerste hulp bij verzuim verlagen

Auteur

Lenneke Arts