Problemen bij personeel

Hoe ga je om met ontevreden personeel?

15 augustus 2012

Als werkgever heb je een grote invloed op de sfeer binnen het bedrijf. Als medewerkers met problemen rondlopen, beïnvloedt dat vaak de productie. Hoe ga je als werkgever om met problemen binnen je bedrijf?

Terugdringen van verzuim binnen een bedrijf is heel belangrijk. Op het eerste gezicht lijk je daar als werkgever weinig aan te kunnen doen. Het tegendeel is echter waar. De werknemers zien graag een actieve baas die open staat voor problemen. Een paar tips hoe dit aan te pakken.

Problemen

Problemen van werknemers worden vaak niet direct met leidinggevenden besproken. Slechts in twintig procent van de gevallen gebeurt dit. Toch voorzien zulke gesprekken in een behoefte, vooral bij psychische problemen en bij problemen bij de combinatie werk-privé.  Het bespreekbaar maken van problemen kan veel verzuim voorkomen. Vaak is een luisterend oor al genoeg. Zorg dus ervoor dat werknemers weten dat ze met problemen naar je toe kunnen komen. Vaak is deze drempel erg hoog.

Dit kan je doen om de drempel te verlagen en om een goed gesprek te hebben:

Rustige ruimte

Zorg dat als je spreekt met een werknemer dit in een rustige ruimte gebeurd en dat alles wat gezegd wordt vertrouwelijk is.

Uitgelezen moment

Als een werknemer minder goed functioneert, is dat een uitgelezen moment om een gesprek aan te gaan. Vraag hoe het gaat, zonder hem het gevoel te geven dat zijn functioneren ter discussie staat. Maak daarom ook meteen duidelijk wat het doel van het gesprek is. Zo kan je ervoor zorgen dat het gesprek wat opener plaats vindt en dus dat je eerder tot de kern doordringt.

Oplossen

Jullie zoeken dan samen naar de oplossing van het probleem. Natuurlijk blijft de verantwoording wel bij jou liggen. Je vraagt de werknemer mee te denken over oplossingen, maar het is niet zo dat de bedachte oplossingen altijd doorgevoerd worden. Ze kunnen echter wel de weg openen naar nieuwe mogelijkheden.

Niet op te lossen

Heb je een blijvend verschil van inzicht met uw werknemer, ook na advies van de arbodienst, dan kan je altijd een onafhankelijk deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Meer over dat deskundigenoordeel in dit artikel.

Kortom

Door aanspreekbaar te zijn, kan je een hoop onrust bij werknemers wegnemen. Een één-op-één gesprek helpt vaak heel verhelderend.