Hoe werkt een bedrijfsbeëindiging?

Bedrijf beëindigen? Zo werkt het
Bij het starten van een bedrijf komt veel kijken. Ook een bedrijf draaiende houden is een kunst. Maar wat als het niet meer mogelijk is je bedrijf te behouden? Dan kun je je bedrijf beëindigen.
Bedrijf beëindigen of liever laten overnemen?
Klik hier
Lees over bedrijfsovername in ons gratis e-book
Naar MijnMKB

Bij welke instanties moet ik melden dat ik stop met mijn bedrijf?

Als eigenaar van een bedrijf heb je met verschillende partijen afspraken over je bedrijf. Je zult er dan ook voor moeten zorgen dat deze partijen op de hoogte worden gesteld van de bedrijfsbeëindiging. De volgende partijen moet je niet vergeten:
 • De Kamer van Koophandel. Je moet je uitschrijven bij het handelsregister. Dit kan door een formulier op te sturen of door langs te gaan bij de KvK waar je staat ingeschreven.
 • De KvK geeft je uitschrijving automatisch door aan de Belastingdienst, maar het is verstandig om dit te controleren. Daarna kan er een afrekening plaatsvinden van de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapbelasting en de stakingswinst. 
 • Bedrijfschappen en Productschappen. Stuur deze partijen een bevestiging van de uitschrijving uit het handelsregister.

Hoe beëindig ik een Vennootschap Onder Firma (VOF)?

Een VOF wordt in principe beëindigd door het bedrijf als rechtsvorm uit te schrijven bij de KvK. Een VOF wordt automatisch beëindigd zodra een van de vennoten overlijdt. Deze beëindiging kun je voorkomen door een regeling in het vennootschapcontract op te nemen.

Indien je een VOF wilt omzetten in een BV schrijf je de VOF eerst uit, en schrijft het bedrijf vervolgens als BV weer in. Voordat je dit doet moet je wel eerst de overige vennoten laten weten dat je uit de VOF wilt stappen of deze wilt omzetten.

Over het algemeen wordt een VOF opgericht voor onbepaalde tijd. Wanneer bij de oprichting van het bedrijf wel een tijd is afgesproken waarop deze ophoudt te bestaan, is het niet mogelijk deze zomaar op te heffen.

Hoe voorkom ik dat ik na het stoppen van mijn bedrijf nog schuldeisers krijg?

Het laatste waar je op zit te wachten is dat je na de bedrijfsbeëindiging nog schuldeisers op je dak krijgt. Daarom moet je de beëindiging van je bedrijf goed regelen:

 • Zorg ervoor dat je leveranciers en klanten tijdig op de hoogte zijn van je plannen het bedrijf te beëindigen. Kijk van te voren goed in de contracten met deze partijen wat daarin staat over het opzeggen van de overeenkomst. Een advocaat kan hierbij helpen.
 • Zorg ervoor dat afnamecontracten, huur- of leasecontracten en onderhoudscontracten tijdig worden opgezegd.
 • Bekijk met een accountant en met de bank de financiële gevolgen van de stopzetting van het bedrijf.  

Hoe regel ik de beëindiging van het bedrijf met mijn personeel?

Het is natuurlijk erg vervelend om je medewerkers te moeten ontslaan omdat het bedrijf er mee ophoudt. Het is vooral belangrijk om op tijd aan te geven aan je werknemers wat je plannen zijn, dan kunnen ze tijdig actie ondernemen. Om medewerkers te kunnen ontslaan moet je een goed onderbouwde ontslagaanvraag indienen bij het UWV WERKbedrijf (voormalig CWI). Indien het bedrijf om bedrijfseconomische redenen wordt beëindigd kan er een verkorte procedure worden aangevraagd.  

Heb ik recht op een uitkering als ik mijn bedrijf heb beëindigd?

Ondernemers die moeten of willen stoppen met hun bedrijf kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Het hangt van de situatie af in welke vorm je deze ondersteuning zal krijgen. Wij hebben er twee uitgewerkt.

IOAZ

Ondernemers die 55 jaar of ouder zijn en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt kunnen een uitkering van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) krijgen. Hier zijn verschillende voorwaarden aan verbonden. Het bedrijf moet bijvoorbeeld minimaal drie jaar aaneengesloten in Nederland zijn gevestigd en er is een urencriterium waaraan voldaan moet worden.

Ondersteuning tijdens het stoppen van het bedrijf

Als je financiële ondersteuning nodig hebt tijdens het stoppen van je bedrijf dan is een renteloze lening een oplossing. Daarvoor moet je bij de gemeentelijke sociale dienst zijn. Deze uikering hoort bij het Besluit Bijstandsvoorziening Zelfstandigen. Hiervoor gelden wel een aantal criteria:

 • Je moet tussen de 18 en 65 jaar zijn;
 • Het bedrijf is niet levensvatbaar;
 • Het inkomen uit het bedrijf is de hoofdbron van bestaan.

Voorwaarden van de regeling BBZ:

 • Het bedrijf moet in hoofdzaak in Nederland worden uitgeoefend;
 • De ondernemer moet minimaal 1.225 uren per jaar (25 uren per week) in de zaak werkzaam zijn;
 • Het bedrijf moet rechtmatig gevestigd zijn.

Houd rekening met een procedure van circa 13 weken.

Meer informatie over BBZ

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Als je niet in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen dan kun je mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Hiervoor moet je ook bij de gemeentelijke sociale dienst zijn. 


Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres - kantoor Agency No9:
Spaklerweg 53
1114 AE Amsterdam
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten