Hoe werkt een bedrijfsbeëindiging?

Bedrijf beëindigen? Zo werkt het.

10 september 2019

Net als bij het starten en het draaiende houden van een bedrijf, komt ook bij het beëindigen veel kijken. Wij leggen je hier uit waar je allemaal aan moet denken.

Bij welke instanties moet ik melden dat ik stop met mijn bedrijf?

Als eigenaar van een bedrijf heb je met verschillende partijen afspraken over je bedrijf. Je moet ervoor zorgen dat deze partijen op de hoogte worden gesteld van de bedrijfsbeëindiging. De volgende partijen moet je zeker niet vergeten:

 • De Kamer van Koophandel. Je moet je uitschrijven bij het handelsregister. Dit kan door een formulier op te sturen of door langs te gaan bij de KvK waar je staat ingeschreven.

 • De KvK geeft je uitschrijving automatisch door aan de Belastingdienst, maar het is verstandig om dit te controleren. Daarna kan er een afrekening plaatsvinden van de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapbelasting en de stakingswinst. 

 • Bedrijfschappen en Productschappen. Stuur deze partijen een bevestiging van de uitschrijving uit het handelsregister.

Hoe beëindig ik een Vennootschap Onder Firma (VOF)?

Een VOF wordt in principe beëindigd door het bedrijf als rechtsvorm uit te schrijven bij de KvK. Een VOF wordt automatisch beëindigd zodra een van de vennoten overlijdt. Deze beëindiging kun je voorkomen door een regeling in het vennootschapcontract op te nemen.

Indien je een VOF wilt omzetten in een BV schrijf je de VOF eerst uit. Daarna schrijf je het bedrijf als BV weer in. Voordat je dit doet moet je wel eerst de overige vennoten laten weten dat je uit de VOF wilt stappen of deze wilt omzetten.

Over het algemeen wordt een VOF opgericht voor onbepaalde tijd. Wanneer bij de oprichting van het bedrijf wel een tijd is afgesproken waarop deze ophoudt te bestaan, is het niet mogelijk deze zomaar op te heffen.

Hoe voorkom ik dat ik na het stoppen van mijn bedrijf nog schuldeisers krijg?

Het laatste waar je op zit te wachten is dat je na de bedrijfsbeëindiging nog schuldeisers op je dak krijgt. Daarom moet je de beëindiging van je bedrijf goed regelen:

 • Zorg ervoor dat je leveranciers en klanten op tijd op de hoogte zijn van je plannen het bedrijf te beëindigen. Kijk van te voren goed in de contracten met deze partijen wat daarin staat over het opzeggen van de overeenkomst. Een advocaat kan hierbij helpen.

 • Zorg ervoor dat je afnamecontracten, huur- of leasecontracten en onderhoudscontracten op tijd opzegt. 

 • Bekijk met een accountant en met de bank de financiële gevolgen van de stopzetting van het bedrijf.  

Hoe regel ik de beëindiging van het bedrijf met mijn personeel?

Het is natuurlijk erg vervelend om je medewerkers te moeten ontslaan, omdat het bedrijf er mee ophoudt. Het is vooral belangrijk om op tijd aan te geven aan je werknemers wat je plannen zijn, dan kunnen ze tijdig actie ondernemen. Om medewerkers te kunnen ontslaan moet je een goed onderbouwde ontslagaanvraag indienen bij het UWV werkbedrijf (voormalig CWI). Als je jouw bedrijf om bedrijfseconomische redenen beëindigd kun je een verkorte procedure aanvragen.  

Heb ik recht op een uitkering als ik mijn bedrijf heb beëindigd?

Ondernemers die moeten of willen stoppen met hun bedrijf kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Het hangt van de situatie af in welke vorm je deze ondersteuning zal krijgen. Wij hebben er twee uitgewerkt.

IOAZ

Ondernemers die 55 jaar of ouder zijn en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt kunnen een uitkering van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) krijgen. Hier zijn wel verschillende voorwaarden aan verbonden. Het bedrijf moet bijvoorbeeld minimaal drie jaar aaneengesloten in Nederland zijn gevestigd en er is een urencriterium waaraan je moet voldoen.

Ondersteuning tijdens het stoppen van het bedrijf

Als je financiële ondersteuning nodig hebt tijdens het stoppen van je bedrijf dan is een renteloze lening een oplossing. Daarvoor moet je bij de gemeentelijke sociale dienst zijn. Deze uikering hoort bij het Besluit Bijstandsvoorziening Zelfstandigen. Hiervoor gelden ook een aantal criteria:

 • Je moet tussen de 18 en 65 jaar zijn;

 • Het bedrijf is niet levensvatbaar;

 • Het inkomen uit het bedrijf is de hoofdbron van bestaan.

Voorwaarden van de regeling BBZ:

 • Het bedrijf moet in hoofdzaak in Nederland worden uitgeoefend;

 • De ondernemer moet minimaal 1.225 uren per jaar (25 uren per week) in de zaak werkzaam zijn;

 • Het bedrijf moet rechtmatig gevestigd zijn.

Houd rekening met een procedure van 3 à 4 maanden.

Meer informatie over BBZ

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Als je niet in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen dan kun je mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Hiervoor moet je ook bij de gemeentelijke sociale dienst zijn.