Bescherm je personeel tegen de kou

Zorg dat de temperatuur geen gevaar oplevert

03 augustus 2012

Het is al flink koud geweest in Nederland en de winter is nog lang niet voorbij. Als werkgever ben je verplicht om te zorgen dat de temperatuur geen gevaar oplevert voor de gezondheid van je werknemers.

Als de werkplek te koud is, presteren je medewerkers minder. Bovendien kunnen te koude temperaturen ze ook flink ziek maken. Daarom moet je als werkgever zorgen dat je personeel in een omgeving met een aangename temperatuur kunnen werken. En dat heeft niet alleen betrekking op werken in de buitenlucht, maar ook op arbeid in onverwarmde loodsen en koelcellen. 

Verplichtingen voor de werkgever

In de Arbowet staat niet dat je niet mag werken als de temperatuur zakt onder een bepaald aantal graden Celsius. In de wet staat wel dat jij als werkgever ervoor moet zorgen dat de (minimum)temperatuur niet gevaarlijk wordt voor de gezondheid van je personeel. We geven je een paar tips om de kou te weren:

  • zorg voor bescherming tegen kou en vocht, bijvoorbeeld in de vorm van een afschutting tegen regen en wind;

  • geef je werknemers goed isolerende werkkleding;

  • verkort de werktijden en/of wissel de werkzaamheden af in een warme omgeving;

  • als je werknemers toch buitenwerkzaamheden moeten verrichten, moeten vervoersmiddelen en schoenen worden aangepast aan de weersomstandigheden. 

Andere mogelijkheden

Je kan ook de volgende beschermende maatregelen treffen:

  • pas werk- en rustschema's aan op de weersomstandigheden;

  • voorzie metalen gereedschap van isolerend materiaal;

  • koop beschermende kleding, zoals waterafstotende bovenkleding, handschoenen, warmte-isolerende veiligheidslaarzen, mutsen, etc.;

  • zorg dat je werknemers fit en gezond zijn. Een getraind lichaam blijft langer warm. 

Regels volgens de Bouw cao

Bij een gevoelstemperatuur van -6 graden mogen werknemers die onder de cao Bouwnijverheid vallen het werk staken. 

Gladheid bestrijden

Over het algemeen geldt dat het schoonmaken van de stoep een eigen verantwoordelijkheid is van de eigenaar of (ver)huurder van een perceel. De toegang tot een pand moet door de eigenaar zo veilig en toegankelijk mogelijk worden gehouden. Een verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden bestaat niet, maar een verbod op het veroorzaken van gladheid (bijvoorbeeld door bij vorst je auto te wassen of de stoep voor je zaak te schrobben) kan wel verboden zijn. Vraag dit na bij je gemeente. 

Bron: Arbeidsinspectie