Kan ik mijn zieke werknemer ontslaan?

Column Mark Idzinga | Ontslag

13 januari 2016

Er zijn een aantal redenen waarom je een werknemer zou willen ontslaan. Één daarvan is arbeidsongeschiktheid. Een andere ontslagreden is disfunctioneren. Wanneer een slecht functionerende werknemer zich ook nog eens ziek meldt vinden veel werkgevers dat een mooi moment om eindelijk eens afscheid te gaan nemen van de werknemer.

Gezond personeel levert je geld op!

Disfunctioneren

Ontslag vanwege disfunctioneren kan wanneer de werknemer aantoonbaar ongeschikt is voor de functie die hij heeft. Het woord aantoonbaar is belangrijk. Het betekent dat de werkgever een ijzersterk dossier moet hebben opgebouwd waaruit het disfunctioneren blijkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een duidelijke taak- en functieomschrijving, waarbij je precies kunt aangeven op welke punten de werknemer niet aan de gestelde eisen voldoet. Bovendien moet je de werknemer meerdere malen (minimaal drie keer) op zijn disfunctioneren hebben gewezen. Tot slot moet je ook kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de werknemer beter te laten functioneren. In de praktijk zie ik niet vaak goede dossiers.

Ziekte

Ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid kan pas als de werknemer 2 jaar ziek is geweest. De eerste twee jaar van ziekte geniet de werknemer immers ontslagbescherming. Maar ook na twee jaar is ontslag geen uitgemaakte zaak. Indien de werknemer aan kan tonen dat hij binnen een half jaar vermoedelijk weer hersteld is zal ontslag lastig worden. Ook wanneer hij blijvend arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk, maar er voldoende ander werk voor handen is bij de werkgever, is het verkrijgen van een ontslagvergunning moeilijk.

Slecht moment

De ziekmelding aangrijpen om van een disfunctionerende werknemer af te komen is dus niet handig. Eigenlijk kun je stellen dat er geen slechter moment denkbaar is. Want of de werknemer nu functioneert of niet, zolang hij ziek is kun je hem niet ontslaan. In de eerste twee jaar na de ziekmelding kun je pas iets met het opgebouwde dossier als de werknemer weer beter is.

Twee tips

Mijn antwoord op de vraag “Kunnen wet gewoon van hem af?” is dus helder: “Nee, je kunt niet van je zieke, disfunctionerende werknemer af”. Ik koppel daaraan twee adviezen. 1. Zorg dat je alles uit de kast haalt om te komen tot een betermelding. Want alleen met een betermelding in de boeken kun je afscheid nemen van je werknemer. 2. Start vanaf vandaag serieus met het (verder) opbouwen van je dossier van disfunctioneren. Dan kun je namelijk ook echt doorpakken als je werknemer straks weer beter is.

Auteur

Mark Idzinga