Griep? Zo blijft je personeel gezond

Hoe voorkom ik een griepuitbraak onder mijn personeel?

24 januari 2011 19 maart 2020

Griepepidemie of niet, grote kans dat binnen jouw bedrijf in de wintermaanden werknemers verkouden zijn of met griep op bed liggen. Wat kun jij doen om uitval van personeel te voorkomen?

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Whitepaper 'Eerste hulp bij verzuim verlagen'

Van een griepepidemie is sprake als meer dan 51 van de 100.000 inwoners zich bij de huisarts melden met griep-achtige verschijnselen. 

250 Euro per dag

Mensen met griep zijn gemiddeld 1,5 week ziek. De griep is besmettelijk en kan de continuïteit van je bedrijf beïnvloeden. Want niet alleen zieke werknemers blijven thuis, maar ook mensen die voor hun zieke kind of partner moeten zorgen of mensen die bang zijn voor besmetting. En reken maar uit: een zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Wat kun je doen om te voorkomen dat jouw personeel ziek thuis blijft? 

Stap 1: Voorkomen is beter dan...

Ook als er géén sprake is van een griepepidemie of je personeel niet 'getroffen' is, moet je goed passen op je werknemers. Een aantal tips om het virus zo min mogelijk kans te geven. 

  • Goedehygiëne is heel belangrijk. Hoest in de elleboog, was je handen, gebruik papieren zakdoekjes, ontsmet deurklinken, telefoons en toetsenborden. 

  • Zorg ervoor dat je personeel gezond en fit is. Stimuleer ze om te sporten en zet fruit neer op de werkplek. 

Stap 2: Maak een continuïteitsplan

Mocht ondanks je goede zorgen toch een (groot) deel van je personeel ziek worden, dan is het zaak om een continuïteitsplan te hebben. Let op: begin hier niet mee als het kwaad al geschied is! In dit plan staat onder andere:

  • Welk personeel tijdens het werk verhoogd risico op besmetting loopt;

  • Wat jij als werkgever kunt doen om het risico op besmetting te verkleinen;

  • Wat jouw klanten echt van de door jouw geproduceerde producten of diensten nodig hebben bij een epidemie;

  • Welke activiteiten essentieel zijn voor de levering van die producten/diensten en voor het algemeen functioneren van jouw organisatie; 

  • Of bij een personeelsuitval van 10, 30 en 50 procent deze producten en diensten nog steeds geleverd kunnen worden;

  • Of jouw leveranciers de producten en diensten die jij echt nodig hebt kunnen blijven leveren;

  • De financiële risico's in geval van een epidemie. 

Stap 3: Beperk besmetting

Mocht het zo zijn dat de helft van je bedrijf plat komt te liggen, kun je teruggrijpen op je continuïteitsplan. Beperk daarnaast besmetting door de hygiëne goed in de gaten te houden, thuis te werken of te vergaderen via videoconferencing. Werknemers die geveld zijn door griep hoef je overigens niet te melden bij het UWV of een andere instantie. "Ook niet wanneer het een pandemie (wereldwijde griep) betreft", aldus verzuimexpert Mark Idzinga. "Aangezien je als werkgever bij ziekte de eerste 2 jaar het loon moet doorbetalen hoeft het UWV pas in week 42 een ziekmelding te ontvangen."