Particuliere investeerders teleurgesteld in mkb

'Niveau Nederlandse ondernemers te laag'

10 augustus 2012

Investeerders zijn ontevreden over het niveau van Nederlandse ondernemers. De kwaliteit van de ondernemers en dat van hun bedrijfsplannen maakt het voor investeerders moeilijk.

Whitepaper Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Een mogelijkheid om aan geld te komen voor je plannen, is via deze ‘business angels’. Deze particuliere investeerders delen hun kennis, kunde en contacten met innovatieve ondernemers. Én, ze investeren geld in ondernemingen waar zij iets in zien.

Stokkende onderhandelingen

Echter, dat ze het niveau van Nederlandse ondernemers zo laag vinden, maakt dat ze minder geneigd zijn hun kapitaal in te zetten om snelgroeiende mkb-bedrijven staande te houden. En komt het tóch tot een onderhandeling, dan stokt die vaak. Volgens de business angels omdat ondernemers weigeren een deel van de zeggenschap over hun bedrijf op te geven.

110 investeerders

Dit alles blijkt uit een onderzoek van koepelorganisatie Business Angels Netwerken Nederland, onder 110 investeerders.  Onder deze informele risico-kapitaalverschaffers, die samen goed zijn voor zeker 570 participaties, is niet eerder een groot onderzoek gedaan over de belemmeringen op de informele kapitaalmarkt.

Spelregels

Volgens investeerders is de onwetendheid onder ondernemers over de werkwijze van Business Angels het grootste struikelblok. Ondernemers zijn niet op de hoogte van de spelregels van informeel kapitaal. Ondernemers denken dat informeel kapitaal een lening is, terwijl het gaat om de verkoop van aandelen.

Komt het wel tot een participatie, dan gaat het bij meer dan de helft van de investeerders om minder dan €100.000, minder dan tien procent van de investeerders komt uit boven € 500.000.

Bron: het Financieele Dagblad