Stichting ZZP Nederland wil af van VAR

Stichting wil ook verruiming pensioenopbouw

02 februari 2016

Stichting ZZP Nederland heeft een brief gestuurd naar de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin ze vragen om afschaffing van de VAR en verruiming van de pensioenopbouw. Ook wil de stichting dat een AOV betaalbaarder wordt voor zzp'ers.

Let op: per 1 mei 2016 verandert de VAR in de wet dba. Lees hier alles over de nieuwe wet. 

De stichting behartigt belangen van meer dan 17.000 zelfstandigen zonder personeel. De brief is gebaseerd op het SER-advies "ZZP'ers in beeld", wat vorig jaar is uitgebracht. Daaruit pikt Stichting ZZP Nederland drie onderwerpen.

1. Pensioenopbouw verruimen

Zzp'ers kunnen hun pensioen doorgaans alleen in de derde pijler opbouwen. Alleen wanneer je in loondienst bent geweest en daar deelnam aan een pensioenregeling kun je via vrijwillige voortzetting nog enige tijd pensioen opbouwen in de tweede pijler. Vooralsnog kan dat drie jaar met fiscale voordelen. Pensioen in de derde pijler opbouwen is individueel, dus duurder en het resultaat is minder duidelijk. Bovendien telt het mee als vermogen, wat nadelig kan zijn als je als zzp'er te maken krijgt met de bijstand. 

ZZP Nederland wil dat zzp'ers toch de mogelijkheid krijgen om in de tweede pijler een pensioen op te bouwen en dat het buiten beschouwing wordt gelaten bij de vermogenstoets van de bijstand. 

2. VAR afschaffen

In Nederland zijn er ongeveer 400.000 Verklaringen Arbeidsrelatie afgegeven. Het blijkt dat ongeveer 30 procent van deze verklaringen naar de maatstaven van de Belastingdienst ten onrechte zijn afgegeven. In zo'n geval krijg je als zzp'er een naheffing, wat tot faillissement kan leiden. Daarbij komt dat de VAR elk jaar opnieuw moet worden aangevraagd, wat de nodige administratieve rompslomp met zich meebrengt. 

ZZP Nederland wil dat de VAR wordt vervangen door een eenvoudiger systeem. Zelfstandigen schrijven zich dan in bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst en is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van BTW en inkomstenbelasting

3. AOV betaalbaar

Als zzp'er val je niet onder de WIA. Mocht je arbeidsongeschikt worden komt dat dus voor je eigen rekening. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is duur, waardoor de helft van de zzp'ers niet verzekerd is.

De stichting wil daarom dat verzekeraars een aanbodplicht voor een basale AOV moeten krijgen en een acceptatieplicht van iedereen die daar gebruik van wil maken. Die verzekering heeft een nominale premie en verstrekt een vast bedrag aan uitkering. 

Bron: Stichting ZZP Nederland

Auteur

Liesbeth Meenink