Wat is generatiemanagement?

Houd rekening met de generatieverschillen op de werkvloer
Binnen je bedrijf werken zowel (piep)jonge als oude(re) mensen naast elkaar. Zo op het eerste gezicht zonder problemen. Toch is generatiemanagement om veel redenen een must.

Misschien sta je er niet zo bij stil, maar de huidige beroepsbevolking telt vier generaties. Dat zijn: de Babyboomers, de Generatie X, de pragmatische generatie en de jongste pragmatische generatie ook wel de screenagers. Dat heeft zo zijn effect op de werkvloer. Elke generatie heeft immers zijn eigen normen en waarden. Verschillen tussen generaties kunnen leiden tot misvattingen en zelfs conflicten. En dat wil je niet; een goed draaiend team is van levensbelang voor je bedrijf.

De vier generaties zijn achtereenvolgens geboren in de jaren:

1940 - '55: Babyboomers
1957 - '70: Generatie X
1970 - '81: de Pragmatische generatie
1981 - ?: de Jongste pragmatische generatie of de Screenagers

 

Wat is generatiemanagement?

Generatiemanagement houdt rekening met de generaties waartoe je medewerkers behoren. Waarom dat belangrijk is? De tijdgeest waarin iemand tussen zijn 15e en 25e jaar opgroeit, is zeer bepalend voor zijn verdere leven. De culturele, economische en sociale gebeurtenissen en ervaringen vormen een persoon in deze belangrijken jaren.

Generatiemanagement speelt in op die verschillen en weet ze te benutten. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid met oog voor generaties gaat uit van de mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen van elke levensfase én generatie. Zo streef je naar duurzame inzetbaarheid van het personeel.

 

De noodzaak van generatiemanagement

Waarom zou je generatiemanagement serieus nemen?

1. Dreigend personeeltekort
De toekomstige arbeidsmarkt ziet er zeker voor het mkb niet rooskleurig uit. Door de vergrijzing gaat de babyboom-generatie de komende jaren massaal met pensioen. Door de ontgroening stagneert tegelijkertijd de instroom van jongeren. Met name aan HBO en hoger opgeleide specialisten maar ook aan lager opgeleide medewerkers zal binnenkort een groot tekort zijn. En dat terwijl het mkb al tijden kampt met moeilijk vervulbare vacatures. Voor elke mkb’er is het dus heel belangrijk in te schatten hoeveel babyboomers er op welk tijdstip vertrekken.

2. Verdwijnen van kennis
Met de Babyboomers verdwijnt ook veel kennis. Zorg dat jouw senior medewerkers een coachende rol krijgen. Zo draag je hun expertise tijdig over.

3. Behoud van personeel
Juist met het oog op het personeelstekort wil je je mensen zo lang mogelijk, gezond en optimaal inzetten. Dat vraagt om personeel dat gezond, competent, gemotiveerd en betrokken is. Juist omdat elke generatie van medewerkers anders is, moet je als ondernemer een generatiebril opzetten.

4. Conflicten op de werkvloer
Samenwerken kan door generatieverschillen lastig zijn. Misschien herken je het wel: de nieuwste generatie (geboren na 1981) is mondig en denkt alles zelf te kunnen. Daar heeft de babyboom-manager of de generatie X moeite mee. 

5. Imago van je bedrijf
Welke generatiemix kenmerkt je organisatie. Welke generatie is oververtegenwoordigd? Dat zegt vaak ook iets over je uitstraling en hoe klanten bijvoorbeeld te woord worden gestaan. Het bepaalt ook hoe je organisatie functioneert.

6. Pas je personeelsinstrumenten aan
Een functioneringsgesprek
met een Babyboomer moet anders zijn dan een functioneringsgesprek met een X-er of een Pragmaat. Zij zitten immers in een andere levensfase, met een andere achtergrond en met andere wensen en behoeften.

 

Zet een generatiebril op

Wat zijn de kenmerken van de vier generaties? Wat zijn hun zwakke en sterke punten? Als je dat weet, kun je daar rekening mee houden en je generatiebril opzetten. 

 

Handige online tools

Ben je op zoek naar handige online tools? De deelnemende brancheorganisaties hebben een aantal tips en tools op hun site staan. Zoals:

 

 

 

In zeven stappen weten of Generatiemanagement iets voor jou is (Recron) 

Wat is Leefltijdsbewust beleid? En hoe stel je een plan op? (FNLI SOL) 

Checklisten voor een Leeftijdsbewust Beleid (AGF/CKO) 

 


Wij-gevoel van levensbelang voor bedrijf

Betrokkenheid werknemers belangrijk voor succes onderneming
Werknemers die trots zijn op het bedrijf waarvoor ze werken, zijn meer betrokken, efficiënter en dus ook goedkoper.

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten