Mag je een werkgever vergelijken met Pilatus?

Column I Het rechtsysteem en de relatie tussen werk en privé

15 augustus 2012

Dat een werkgever en een werknemer af en toe niet op één lijn kunnen zitten, is algemeen bekend. Maar is dat een reden voor een werknemer om zijn werkgever te vergelijken met Pilatus (Mattheus 27 vers 24)? 'Nee' antwoordde de kantonrechter terecht.

De werkneemster om wie deze rechtszaak gaat, was sinds 1 november 2008 in dienst bij werkgever in de functie van hoofd afdeling incasso gerechtelijk. In 2009 had de werkgever het functioneren van de werkneemster met 'normaal (goed)' beoordeeld. Toen 15 december 2010 het beoordelingsgesprek over 2010 gepland stond, had de werkneemster vol vertrouwen op wederom een goede beoordeling. Dit pakte iets anders uit: De werkneemster werd beoordeeld met 'matig'.

Brief naar privé-adres

De werkneemster was hier zo verbolgen over, dat zij 20 december 2010 een brief bij haar leidinggevende in de brievenbus op zijn privé-adres stopte waarin zij haar ongenoegen uitte over de matige beoordeling. Op 23 december 2010 heeft deze direct leidinggevende geprobeerd in gesprek te komen met de werkneemster om de inhoud van de brief te bespreken. De werkneemster weigerde dit, waarop de werkgever besloot om de werkneemster op non-actief te stellen. Een dag later reageerde werkneemster per brief op deze op non-actief stelling en vergeleek ze haar leidinggevende met Pilatus. Na deze brief volgde nog een briefwisseling waarna de werkgever besloot een ontbindingsprocedure te starten bij de kantonrechter omdat het vertrouwen tussen werkgever en werkneemster volgens de werkgever was verdwenen: de werkneemster had haar direct leidinggevende persoonlijk ‘gegriefd’ en beledigd en zij had in een gesprek hierover niets willen terugnemen.

Werkneemster wilde 'christelijke broeder scherp houden'

Volgens de werkneemster was er echter niets aan de hand. Zij wilde met haar brieven van 20 en 24 december alleen maar invulling geven aan haar ontwikkelpunten uit de psychologische test die ze had ondergaan. Volgens de werkneemster was haar direct leidinggevende op de hoogte van haar christelijke achtergrond en in protestants-christelijke kringen is het zeer gebruikelijk om je christelijke broeders scherp te houden door Bijbelteksten aan te halen.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter dacht hier echter anders over. Volgens de kantonrechter gaat de reactie van werkneemster in haar brief van 20 december 2010 alle perken ruim te buiten. De werkneemster had de grens tussen zakelijk en privé in acht moeten nemen. Ook het maken van een vergelijking tussen haar werkgever en Pilatus was volgens de kantonrechter onaanvaardbaar. De slotsom van de kantonrechter was dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie, waardoor de arbeidsovereenkomst volgens de kantonrechter op korte termijn diende te eindigen. Op de vraag welke partij de verstoorde arbeidsrelatie heeft veroorzaakt, oordeelde de kantonrechter dat de verwijdering tussen partijen in overwegende mate veroorzaakt is door de respectloze en onverzoenlijke opstelling van werkneemster. Omdat ook de werkgever niet alles even netjes heeft afgehandeld, stelt de kantonrechter de factor C in de kantonrechtersformule op C=0,3 en moet de werkgever aan werkneemster toch een kleine ontslagvergoeding voldoen.

De moraal

Weer een mooi voorbeeld van een emotionele verhouding tussen een werkgever en een werkneemster. De wijze les hieruit is: houdt werk en privé gescheiden. En bij twijfel: bel Trevi Advocaten.

Bron: LJN BQ2961, Rechtbank Zwolle

Auteur

Ilse Feenstra