Hoe huur ik tijdelijk personeel in?

Stappenplan tijdelijk personeel inhuren via een uitzend- of detacheringsbureau

14 juli 2014

Heb je tijdelijk personeel nodig, dan kun je dit inhuren via een intermediair, zoals een uitzend- of detacheringsbureau. Met welke wettelijke regels moet je rekening houden? Volg dit stappenplan.

Whitepaper Flexibele arbeidscontracten

1. Identiteit controleren en vastleggen

Huur je een nieuwe medewerker in, dan moet je de identiteit van je arbeidskracht controleren aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Een kopie ervan bewaar je in je administratie. De kopieën moet je tot zeven jaar na afloop van de werkzaamheden of inhuurperiode bewaren.

2. Werkvergunning controleren

Huur je via je intermediair iemand in van buiten de EER/Zwitserland of uit Roemenië of Bulgarije, dan moet je controleren of iemand een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) heeft. De intermediair moet die voor je tijdelijke werknemer aanvragen. Laat je iemand van buiten de EER/Zwitserland of uit Roemenië of Burgarije werken zonder vergunning, kun je een boete van 8.000 euro krijgen.

3. Aansprakelijkheid voor loonheffingen voorkomen

De Belastingdienst kan je aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting die je intermediair aan de Belastingdienst moet betalen. Je kunt dit voorkomen door de uitlener te vragen een g-rekening af te sluiten.

4. E101/A1-verklaring controleren

Buitenlandse arbeidskrachten kunnen in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in het buitenland. Je hoeft dan geen sociale premies voor hen af te dragen. Om zeker te weten of je buitenlandse arbeidskrachten wel of juist niet verzekerd zijn in het buitenland, kun je je intermediair vragen om een E101/A1-verklaring.

5. Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet je zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al je personeel, dus ook voor arbeidskrachten die je inhuurt via een intermediair. Denk daarbij aan werkplek en apparatuur, lichamelijke en psychische belasting en stoffen, straling en besmetting. Voorschriften van de overheid over dit onderwerp, zijn opgenomen in de Arbowet. De arbeidsinspectie of je brancheorganisatie kan je informeren over de voorschriften.

6. Werk- en rusttijden bepalen

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze. Deze wet geldt ook voor arbeidskrachten die je inhuurt via een intermediair.

7. Zorgen dat je inhuurkracht minimaal het minimumloon ontvangt

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiebijslag. Ook als je medewerkers inhuurt via een intermediair, ben je er verantwoordelijk voor dat ze in ieder geval het minimum(jeugd)loon ontvangen.

Bron: Ondernemersplein

Auteur

Lenneke Arts