Seniorendagen: getting old?!

Column | Leeftijdsbewust personeelsbeleid

02 augustus 2011

Al enige tijd is er een discussie gaande over het voortbestaan van seniorendagen. Niet alle ‘ouwelullendagen’ (zoals seniorendagen ook wel bekend staan) zouden moet verdwijnen, maar wel de dagen die niet direct bijdragen aan een verhoging van de arbeidsdeelname door ouderen. Een interessante discussie, nu ondernemers vaker te maken krijgen met oudere werknemers.

Wat zijn seniorendagen?

Om ervoor te kunnen zorgen dat oudere werknemers zo lang mogelijk door kunnen blijven werken, zijn er verschillende ‘ontziemaatregelen’ in het leven geroepen. Voor oudere werknemers gelden er bijvoorbeeld vrijstellingen van zwaar werk of avond- en nachtwerk. De regeling van seniorendagen, de extra vakantiedagen die een werknemer krijgt vanaf een bepaalde leeftijd, is tevens één van die maartregelen. Om hoeveel dagen het gaat en vanaf welke leeftijd een werknemer ze krijgt, is geregeld in de CAO van de betreffende bedrijfstak.

De discussie

Het samenspel van ‘ontziemaatregelen’, zoals een seniorendagenregeling, maakt ouderen tot duurdere werknemers dan jongeren. Zodoende hebben ouderen een kleinere kans op het krijgen of behouden van een baan. De discussie omtrent de seniorendagen hangt dan ook samen met het te bereiken akkoord over de hoogte van de pensioenleeftijd. Het geld dat deze vrije dagen nu kosten, zou immers ook gestoken kunnen worden in maatregelen die effectiever bijdragen aan het langer door kunnen werken door werknemers. Effectievere maatregelen zouden onder andere zijn: verbetering van de arbeidsomstandigheden of de mogelijkheid voor werknemers tot om- of bijscholing.

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben in ieder geval al aangegeven dat er in sommige bedrijfstakken goed is nagedacht is over het gebruik van seniorendagen. Zo worden deze in de bouwsector gebruikt om werknemers, tegen bijna hetzelfde loon, vier in plaats van vijf werkdagen te laten werken. De verwachting is dat deze werknemers hierdoor kunnen blijven werken tot hun pensioen. De bedoeling is dan ook niet om seniorendagen volledig af te schaffen. Men wil echter de regeling alleen in stand houden voor die werknemers, voor wie de regeling ook daadwerkelijk nuttig is.

Seniorendagen voor wie?

Van steeds groter belang wordt het zogenaamde ‘leeftijds(fase)bewuste personeelbeleid’. Dergelijk beleid houdt rekening met de specifieke behoeften van werknemers in verschillende leeftijd. De Commissie Gelijke Behandeling heeft gesteld dat seniorendagen gerechtvaardigd kunnen zijn, wanneer zij een onderdeel vormen van zo’n leeftijdsbewust beleid. Anders maakt een seniorenregeling mogelijk een verboden leeftijdsonderscheid. Ook de rechtspraak heeft in deze richting geoordeeld.

Moet je afwachten?

Hoewel Minister Kamp van Sociale Zaken hoopte al in 2011 een pensioenakkoord te bereiken, ligt er nog steeds geen definitief akkoord. Als werkgever hoef je echter niet af te wachten. Al een jaar geleden is er door de rechter beslist dat eenzijdig afschaffen van seniorendagen mag (Gerechtshof Arnhem 27 april 2010, LJN BO6310). Voorwaarde is wel dat de afgeschafte seniorendagen geen onderdeel vormen van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. In sommige gevallen is het zelfs beter om seniorendagen af te schaffen. Indien deze vrije dagen geen deel uitmaken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en de werkgever geen rechtvaardiging kan aandragen voor het door hem gemaakte leeftijdsonderscheid, zijn zij namelijk in strijd zijn met de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd (WGBL).

Auteur

Marjon Joosten