Uitbetalen vakantiedagen bij overlijden

Stuwmeer aan vakantiedagen?

07 augustus 2012

De werkgever van een overleden medewerker is verplicht de uitstaande vakantiedagen uit te betalen aan de erfgename.

De kantonrechter in Leeuwarden kwam tot dit oordeel naar aanleiding van een geschil tussen een vrouw en de voormalig werkgever van haar overleden echtgenoot. Deze werkgever wilde de zeven weken aan overgebleven vakantiedagen niet uitbetalen. De kantonrechter oordeelde echter dat het voor het recht op uitbetaling van overgebleven vakantiedagen niet uitmaakt op welke manier het arbeidscontract is gestopt.

Er kwamen veel reacties op dit oordeel, vanuit verschillende belangenorganisaties. In feite is het zo dat - sinds de nieuwe vakantiewet is ingegaan op 1 januari 2012 - een medewerker überhaupt niet meer zoveel dagen kan opbouwen.  

Vakantie opbouwen

Tot nu toe gold dat een arbeidsongeschikte werknemer slechts vakantie opbouwde tijdens de laatste zes maanden van zijn periode van arbeidsongeschiktheid. Sinds 1 januari 2012 is deze beperkte opbouw van vakantierechten voor arbeidsongeschikte werknemers niet meer van toepassing en bouwen zij op dezelfde wijze wettelijke vakantiedagen als andere werknemers.

Bereken het wettelijke vakantiesaldo van je werknemer door de wekelijkse arbeidsduur van je werknemer met vier te vermenigvuldigen. Iemand die 38 uur werkt, heeft dus recht op (4 x 38 =) 152 vakantie-uren, wat neerkomt op 19 vakantiedagen.

Vakantie opnemen

De wet wijzigt ook als het gaat om het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte. Vroeger was het de afspraak tussen werkgever en werknemer die bepaalde hoeveel vakantiedagen er werden afgeschreven, wat vaak tot discussies leidde. Inmiddels regelt de wet die informele afspraken nu standaard: gebruikte vakantiedagen worden volledig afgeschreven. Volledig opbouwen, betekent ook volledig gebruiken.

Vervaltermijn

Om te bevorderen dat alle werknemers in het belang van hun veiligheid, gezondheid en welzijn daadwerkelijk op tijd bijkomen door vakantie op te nemen, is de wet veranderd. Daardoor komt ook een einde aan het ellenlange opsparen van vakantiedagen. De nieuwe vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen is zes maanden in plaats van 5 jaar. Zijn ze binnen een half jaar na afloop van het vorige kalenderjaar niet opgenomen, dan vervallen deze vakantiedagen. Wel geldt er een uitzondering wanneer een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn minimumvakantie op te nemen. Jurisprudentie moet dat uit gaan wijzen. Dit alles geldt niet voor vakantiedagen die vóór de wetswijziging zijn opgebouwd, daarvoor blijft 5 jaar gelden als vervaltermijn. Ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de vervaltermijn van vijf jaar gelden.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijven dus de oude regels gelden.

Dit betekent voor jou als ondernemer een heleboel gedoe. Houd een goed verlofsysteem bij en communiceer de regeling met je werknemers. Van belang is om dit ook te gaan aanpassen in je personeelshandboek. Wij kunnen je hierbij van dienst zijn, om te voorkomen dat je wellicht door de bomen het bos niet meer ziet!

Auteur

Nieky van Vlerken