Mijn medewerker is na eerder verzuim wéér ziek. Wat nu?

Risico op terugkeer ziekte groot bij kort frequent verzuim

26 augustus 2011 22 november 2018

Na een korte periode van ziekte, is je medewerker wéér ziek. Niet raar, uit onderzoek blijkt dat personeel met een verleden in kort frequent verzuim, snel in herhaling valt.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Een lange periode van verzuim van je werknemer kost je veel geld, maar vele korte periodes verzuim achter elkaar kunnen je verzuimkosten zelfs nog hoger maken. Enerzijds omdat ze veel problemen veroorzaken binnen je bedrijf, door taken die niet uitgevoerd kunnen worden, anderzijds omdat kort frequent verzuim vaak uiteindelijk langdurig ziekteverzuim tot gevolg heeft.

Kans op herhaling in cijfers

Uit onderzoek van Petra Koopmans van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de kans op herhaling na eerder verzuim groot is. Vooral kort frequent verzuim brengt een groot risico op herhaling met zich mee. Ter vergelijking: vrouwen die een periode kort frequent verzuim achter de rug hebben, hebben drie keer zoveel kans op terugval in nieuw frequent verzuim dan vrouwen die een periode langdurig hebben verzuimd. Bij mannen is die kans op terugval na eerder kort frequent verzuim zelfs vijf keer zo groot dan na langdurig ziekteverzuim.

Psychische oorzaak

Vooral als eerder verzuim van je werknemer psychisch van aard is geweest, is de kans op terugkeer van verzuim groot. Bij 19 procent van de werknemers (zowel mannen als vrouwen) die eerder heeft verzuimd vanwege psychische aandoeningen, is sprake van herhaling. Bij 90 procent gebeurt dit binnen drie jaar. 

Wat kun je ertegen doen?

Doe als werkgever iets met deze informatie, wapen je tegen herhaling van verzuim. Zorg dat je de werknemers die terugkomen na een periode van verzuim extra goed in de gaten houdt. Werknemers met psychisch verzuim volg je in het ideale geval drie jaar, aangezien bij dit soort verzuim de kans op herhaling in die eerste jaren het grootst is. Op die manier verklein je de kans op arbeidsongeschiktheid na psychisch verzuim. Ook voor werknemers die te maken hebben gehad met kort frequent verzuim of langdurig verzuim, kan monitoring zorgen voor een verkleining van het risico op herhaling. Hiermee kun je langdurige ongeschiktheid en/of arbeidsbeëindiging voorkomen.

Bron: ArboNed

Download nu het gratis whitepaper Eerste hulp bij verzuim verlagen

Auteur

Lenneke Arts