Hoe voorkom ik psychisch verzuim?

65 procent van het verzuim is psychisch

22 november 2018

65 procent van het verzuim is psychisch, soms met langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Signaleer psychische klachten op tijd.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Bij verzuim met psychische oorzaak kun je denken aan overspannenheid, een burn-out, depressie of een angststoornis. En de klachten herkennen is één, stappen ondernemen is een ander verhaal. Dit vinden veel werkgevers lastig. Zonde, want je kunt er de verzuimduur flink mee verkorten.

Risicogroep verzuim door psychische klachten

Psychische aandoeningen zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid en komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en de 50 jaar. Bij mannen is het dezelfde leeftijdsgroep waarin dit soort verzuim het meest voorkomt. Vooral in de publieke sector, in het onderwijs, in de financiële dienstverlening en in de gezondheidszorg vormen psychische aandoeningen vaak de reden van verzuim.

Verzuimduur verkorten

Verzuim door psychische klachten duurt gemiddeld 53 dagen. Het verzuim door een depressie duurt nog flink wat langer: gemiddeld 200 dagen bij mannen en 213 dagen bij vrouwen. De belangrijkste oorzaken van verzuim met psychische oorzaak? Het onvoldoende hanteren van grenzen en de werk privé-balans.

Hoe eerder psychische of psychosomatische klachten worden gesignaleerd, hoe beter. Dit verkort namelijk de verzuimduur. Probeer klachten te herkennen. Merk je dat je werknemer minder functioneert? Dat hij zware belasting vermijdt? Zie je een duidelijke gedragsverandering? Dit kan wijzen op psychische klachten. Je bedrijfsarts is gespecialiseerd in het herkennen van klachten. Zijn verzuimaanpak zal oplossingsgericht zijn: in de eerste zes weken van het verzuim, plant hij waarschijnlijk drie consulten met je werknemer. En ook in de tussentijd begeleidt de bedrijfsarts de werknemer om terug te keren naar het werk. Zodra de werknemer weer volledig aan het werk is, houdt de bedrijfsarts de situatie in de gaten door een persoonlijk consult gericht op terugvalpreventie.

Vroegtijdig signaleren

Signaleer je de psychische of psychomatische klachten van je werknemer in een vroeg stadium, dan kun je de verzuimduur met een derde verkorten. Dit komt neer op op gemiddeld 17 dagen (bij een verzuimperiode van 53 dagen). Eén dag verzuim kost 250 euro, dus daarmee verlaag je de verzuimkosten van je werknemer met 4250 euro. 

Bron: ArboNed, promotie-onderzoek Petra Koopmans Rijksuniversiteit Groningen, TNO, promotieonderzoek Rob Hoedeman Universiteit Medisch Centrum Groningen. 

Download nu het gratis whitepaper Eerste hulp bij verzuim verlagen

Auteur

Lenneke Arts