Mag ik mijn obese medewerker ontslaan?

Column | Begeleiding te zwaar personeel verplicht

23 september 2013

De laatste jaren kampt een groeiend deel van de Nederlandse bevolking met overgewicht. Overgewicht kan het functioneren van je medewerker belemmeren.

Is jouw personeel gezond en fit?

Dit kan een negatief effect hebben op een organisatie. Kan de arbeidsovereenkomst van een dergelijke werknemer door de rechter worden ontbonden? Zelfs als blijkt dat ernstig overgewicht een ziekte is?

De casus

Ongeveer tien jaar geleden is werkneemster als doktersassistente in dienst getreden bij een huisartsenpost. De doktersassistente, die aan morbide obesitas (extreem overgewicht) lijdt, is sinds 2007 met zeer grote regelmaat ziek uitgevallen als gevolg van haar overgewicht. Een maagverkleiningsoperatie heeft de problemen niet opgelost. Omdat het er niet naar uitziet dat de doktersassistente binnen een redelijke termijn weer voldoende inzetbaar is, verzoekt de huisartsenpost haar mee te werken aan een beëindigingsovereenkomst. Dit weigert de doktersassistente. 

De huisartsenpost verzoekt de kantonrechter vervolgens de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De huisartsenpost voert aan dat er de afgelopen vier jaar alles aan is gedaan om de doktersassistente te reïntegreren. Dit is niet gelukt en het is ook niet te verwachten dat dit binnen afzienbare tijd zal gaan lukken. De komende jaren zullen nog een aantal operaties plaats moeten vinden. De huisartsenpost is van mening dat er niet nog meer aanpassingen in de organisatie kunnen worden doorgevoerd. Gedurende het tienjarig dienstverband is de doktersassistente in totaal vier jaar ziek geweest. De rek is er nu uit.

De doktersassistente verzet zich tegen het verzoek. Zij is van mening dat er wel degelijk mogelijkheden voor haar zijn bij de huisartsenpost. Ze stelt dat morbide obesitas een chronische ziekte is. Ze beroept zich op het opzegverbod dat bij ziekte geldt.

Het vonnis

De rechter is het met de huisartsenpost eens dat de huisartsenpost veel aan de reïntegratie van de doktersassistente heeft gedaan.

De rechter oordeelt ook dat morbide obesitas een chronische ziekte is, maar dat dit niet betekent dat de arbeidsovereenkomst niet ontbonden kan worden.

Ook vindt de rechter dat de Huisartsenpost de werkneemster onvoldoende heeft voorbereid op een loopbaan elders, omdat de werkneemster pas kort voor de procedure over het voornemen tot beëindiging van haar arbeidsovereenkomst is ingelicht. Om die redenen ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst op een datum meer dan drie maanden na de uitspraak en kent ook een vergoeding toe van 12.500 euro.

Conclusie

Ernstig overgewicht wordt tegenwoordig als een ziekte gezien. Dat betekent dat de werkgever verplicht is een werknemer met overgewicht te begeleiden. Gedacht kan worden aan een aangepaste werkplek en begeleiding naar ander of aangepast werk dat een obese werknemer nog wel kan doen. Werkgevers worden dus opgescheept met een verantwoordelijkheid voor een probleem waar een werkgever niet veel aan kan doen. Als het echt niet meer lukt een obese werknemer aan het werk te houden, kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd, maar daar kan wel een prijskaartje aan hangen.

Bron: rechtspraak.nl, LJN: BT6716

Auteur

Maarten Menger