Wat is vitaliteitssparen?

Column | Spaarfaciliteit

10 augustus 2012

Het kabinet wil in 2013 een nieuwe spaarfaciliteit invoeren, het zogenoemde vitaliteitssparen. Dit gaat de levensloopregeling en spaarloonregeling vervangen.

Is jouw personeel gezond en fit?

Vitaliteitspakket

Het vitaliteitssparen is een van de maatregelen uit het vitaliteitspakket. Met het vitaliteitspakket wil het kabinet de arbeidsparticipatie en de mate waarin mensen productief, gezond en gemotiveerd werken, vergroten. Het vitaliteitspakket moet leiden tot een vereenvoudiging van het fiscale stelsel doordat vier fiscale regelingen worden afgeschaft: de arbeidskorting voor ouderen, de doorwerkbonus, de spaarloonregeling en de levensloopregeling. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe vitaliteitsspaarregeling.

Fiscaal voordelig sparen

Het vitaliteitssparen is een regeling in de inkomstenbelasting en is niet alleen bedoeld voor werknemers in loondienst, maar ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting (zzp’ers) en voor de categorie ‘resultaatgenieters’. Deelnemers aan de nieuwe fiscale regeling kunnen een deel van hun bruto inkomsten gaan sparen. Jaarlijks kunnen ze de stortingen in box 1 aftrekken tot maximaal 5000 euro. Deelnemers mogen maximaal 20.000 euro sparen en hoeven pas belasting te betalen bij opname van het tegoed. Voor het opgebouwde tegoed geldt daarnaast een vrijstelling in box 3, zodat er geen belasting hoeft te worden betaald over het rendement.

Opname

Het vitaliteitssparen is bestedingsvrij. Dit betekent dat deelnemers de vrijheid hebben om hun opgebouwde tegoeden te gebruiken op het moment dat ze hier behoefte aan hebben, bijvoorbeeld wegens scholing of zorgverlof. Een deelnemer mag het spaartegoed gebruiken, met welke reden dan ook. Tot het 61e levensjaar van spaarders is er geen beperking aan het maximaal op te nemen bedrag, maar vanaf het jaar dat een deelnemer 62 jaar oud is, geldt de beperking dat hij jaarlijks maximaal 10.000 euro op kan nemen. Met die beperking probeert het kabinet vervroegd voltijdpensioen tegen te gaan. Het tegoed moet vóór het 65e levensjaar worden opgenomen.

Voordeel nieuwe spaarregeling

Vitaliteitssparen kent grote voordelen. Spaarders zijn helemaal vrij om te kiezen waaraan zij hun opgebouwde tegoeden uitgeven. Ook kunnen zij zelf bepalen wanneer ze het tegoed opnemen. Het fiscale voordeel is het grootst bij opname in een periode van tijdelijke inkomensachteruitgang. Het kabinet geeft als voorbeelden een zzp’er die in een wat slechter jaar zijn tegoed uit vitaliteitssparen gebruikt ter aanvulling van zijn inkomen of een werknemer die onbetaald verlof opneemt voor scholing of zorg en deze verlofperiode (gedeeltelijk) financieel overbrugt met uitkeringen uit vitaliteitssparen. Ook inkomensachteruitgang als gevolg van een lagere functie, deeltijdpensioen of bij het opzetten van een eigen bedrijf kan (gedeeltelijk) worden opgevangen door vitaliteitssparen.

Nadeel vitaliteitssparen

Een nadeel voor deelnemers aan de levensloopregeling die vóór 1 januari nog geen 58 jaar oud zijn, is dat zij de mogelijkheid verliezen om met vervroegd pensioen te gaan. Door de beperking aan de maximumopname vanaf de leeftijd van 62 jaar zal het haast onmogelijk zijn om eerder te stoppen met werken.

Minder lasten voor de werkgever

Voor werkgevers is het vitaliteitssparen gunstig. De afschaffing van de spaarloonregeling betekent namelijk dat zij geen eindheffing van 25 procent meer hoeven te betalen. Aan de andere kant betekent de afschaffing van de spaarloonregeling een hogere grondslag voor de premies werknemersverzekeringen. Per saldo zal dit een lastenverlichting opleveren voor werkgevers.

Auteur

Rémon Brand