Wat is cashflowbeheer?

Besteed aandacht aan kasstroommanagement
Cashflow is een ander woord voor kasstroom. Dit zijn de inkomsten en uitgaven van je onderneming, met andere woorden: de geldstroom die in- en uit de onderneming vloeit, doordat je rekeningen betaalt en facturen int.
Je debiteurenproces efficiënter maken?
Klik hier
Bekijk hier hoe dit kan!
Lees verder
Wil je facturen sneller betaald hebben?
Klik hier
Klik dan hier!
Lees verder
Cashflowbeheer
Onder cashflowbeheer vallen alle activiteiten die te maken hebben met het optimaliseren van geldstromen van en naar de onderneming. Het is de taak van het credit management om de kosten van geldstromen te minimaliseren, de rentekosten zo laag mogelijk te houden en de renteopbrengsten te maximaliseren. Dit kan alleen aan de hand van een goed georganiseerde financiële logistiek.
 
Het beheren van cashflow is een belangrijke taak. Vooruit kijken, financiële planningen maken, problemen op tijd herkennen en voorkomen, zorgen dat facturen betaald worden: het hoort allemaal bij cashflow management.

Creëer een goed debiteurenbeheer
Door middel van een goed debiteurenbeheer voorkom je dat er geld in je onderneming verloren gaat doordat debiteuren hun schulden niet kunnen betalen. Ook vergroot je de kans dat facturen snel worden betaald.

Zorg voor een liquiditeitsplanning
Een van de belangrijkste onderdelen van een goed cashflowbeheer is het opstellen van een liquiditeitsplanning. Een ondernemer heeft groot belang bij de planning, die inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven van een onderneming gedurende een bepaalde tijd. Hoe gedetailleerder de planning is, hoe meer inzicht je hebt in de financiële situatie van de onderneming.

Hoe maak ik een liquiditeitsbegroting?
Een liquiditeitsplanning maken kost wat tijd, je moet duidelijk voor ogen hebben wat je inkomsten en uitgaven zijn. Bij het maken van een begroting maak je gebruik van drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven:
  • Cash uit normale bedrijfsactiviteiten (inkopen en verkopen)
  • Cash uit investeringen (investeringen in huisvesting, apparatuur)
  • Cash uit financiering (geldstromen naar en van schuldeisers en aandelenkapitaal)

Maak zelf een goede liquiditeitsbegroting.
 
Tip: cash pooling
Cash pooling is een interessante manier om over een grotere liquiditeit te beschikken. Het houdt in dat verschillende saldo’s samengevoegd worden, om het renteresultaat te optimaliseren. Dit gebeurt in de volgende vorm: je kunt het credit- en debetsaldo van jouw onderneming rekentechnisch met elkaar compenseren of daadwerkelijk geld overboeken van en naar verschillende rekeningen, om het renteresultaat te optimaliseren. Als je debetposities weg kunt strepen tegen creditposities betaal je immers minder rente.
 

Meer weten over zorgeloos debiteurenbeheer? Goed debiteurenbeheer verkleint namelijk de kans op financiële zorgen. Bekijk in deze brochure van Payt hoe je zorgt dat je sneller betaald krijgt en meer tijd creëert voor je klanten.

Bronnen: SNCY cash management en Ondernemer in business

Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

Verstuur een duidelijke factuur en krijg snel betaald
Een factuur is een rekening voor geleverde diensten of goederen. De factuur moet duidelijk zijn voor jou, voor de klant en voor de fiscus. Wat moet...

Waarom is cashflow zo belangrijk?

Tips om het verlies door niet-betaalde facturen te beperken
Cashflow is de geldstroom die in en uit je onderneming vloeit doordat facturen worden geïnd en betaald. Belangrijk dus, voor iedere ondernemer. Toch...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten