Hoe staat het met jouw liquiditeit?

Kun jij jouw rekeningen direct betalen?

22 februari 2019

Je bedrijf kan op papier nog zo winstgevend zijn, maar als je te maken krijgt met wanbetalers, waardoor jij jouw eigen debiteuren niet meer kunt betalen, heb je een probleem. Ben jij op de hoogte van jouw eigen liquiditeitspositie?

Definitie liquiditeit

Liquiditeit is de mate waarin jouw onderneming in staat is om direct (op korte termijn) opeisbare verplichtingen, facturen die betaald moeten worden, te voldoen zonder dat je daarvoor nieuwe financiële bronnen moet aanboren.

Oorzaken slechte liquiditeitspositie

Er kunnen veel oorzaken ten grondslag liggen aan een slechte liquiditeitspositie. Zo worden facturen vaak laat betaald, wat ervoor kan zorgen dat jij je eigen rekeningen niet kunt betalen. Op papier verdien je misschien een hoop geld, maar als er door verlate betalingen geen geld op je lopende rekening staat, kun je niet aan je betalingsverplichtingen voldoen.

De periodes waarin je geld te besteden hebt, zijn de juiste tijd om investeringen te doen. Door te wachten totdat die computer echt niet meer gebruikt kan worden en in moeilijke tijden vervangingsaankopen te doen, loop je het risico op een negatieve liquiditeitspositie.

Vergeet de Belastingdienst niet

Een geldeiser die vaak vergeten wordt is de Belastingdienst. Vergeet niet dat je na het versturen van facturen waarover je btw heft deze btw bij de eerstvolgende btw-aangifte aan de belastingdienst moet afdragen. Ook als jouw factuur nog niet is betaald door de klant, ben je verplicht om btw aan de belastingdienst te betalen. Bij de inkomstenbelasting gaat precies hetzelfde verhaal op. Het kan zijn dat je nog geld tegoed hebt van klanten, terwijl je daarover al inkomstenbelasting moet betalen.

Hoe zorg je voor genoeg liquide middelen?

Om te zorgen dat je geen extra geldbronnen aan moet boren als er een rekening op de mat valt, moet je er altijd voor zorgen dat je over voldoende liquide middelen (geld) beschikt. Een paar tips:

1. Maak een liquiditeitsbegroting. Hierdoor heb je inzicht in je financiële situatie en weet je welke rekeningen je nog moet betalen, wanneer je btw af moet dragen, wanneer je het beste kunt investeren en of jouw klanten hebben betaald.

2. Goed debiteurenbeheer, zo weet je zeker dat facturen op tijd betaald worden.

3. Verbeter je cashflow.

4. Zorg voor een financieel vangnet door geld te sparen of door een relatief goedkoop doorlopend krediet bij de bank.