Hoe bespreek ik het onderwerp ‘gezondheid’ met mijn personeel?

Kan ik mijn werknemers wijzen op hun gebrek aan vitaliteit?

21 juni 2013

Een constaterend ‘je bent te dik’ is niet de manier om je medewerker op een goede manier te wijzen op zijn gebrek aan vitaliteit. Maar hoe zeg je dit dan wel? Wat is een goede manier om het onderwerp ‘gezondheid’ aan te snijden?

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Allereerst is het belangrijk om te zorgen voor kennis. Leer je werknemers wat het gevaar van hun slechte eet- of beweegpatroon is. Leren ze iets over de risico’s, dan zullen ze ook sneller iets willen doen aan hun gebrek aan vitaliteit. Mogelijk is je werknemer helemaal niet op de hoogte van de gevaren die zijn gewoonten met zich meebrengen.

Zelf doen of uitbesteden?

Mogelijk vind je jezelf niet de geschikte persoon om over gezondheid te praten met je werknemers. Prima als je het uitbesteedt, maar geef wel eerst zelf aan je werknemers aan hoe belangrijk je het onderwerp vindt. Doe dat bijvoorbeeld met de RI&E als houvast: “Uit de RI&E is gebleken dat de onderwerpen voeding en beweging een risico vormen binnen ons bedrijf en ik vind het belangrijk om daar aandacht aan te besteden.” Vervolgens bied je je werknemers een vitaliteitsprogramma aan (die je werknemer inzicht geeft over hoe het ervoor staat met zijn vitaliteit en hoe hij die kan verbeteren) of geef je het stokje over aan een professional, die kan zorgen dat je medewerkers kennis krijgen over deze onderwerpen.

Welke onderwerpen snijd ik aan?

Om te kunnen bepalen welke onderwerpen aandacht verdienen binnen jouw bedrijf, kun je allereerst zelf bedenken wat voor jou en je onderneming belangrijk is. Werkt je personeel voornamelijk achter een bureau, kun je bijvoorbeeld focussen op beweging. Een andere manier om belangrijke onderwerpen te bepalen, is naar aanleiding van de RI&E. Mogelijk blijkt daaruit dat overgewicht een probleem binnen je bedrijf is. Je hebt dan twee opties: je kaart het probleem aan bij de groep waar het over gaat of je brengt het onderwerp in je hele bedrijf onder de aandacht. Ongetwijfeld zal de groep met overgewicht zich aangevallen voelen als je hen eruit pikt, dus kies beter voor de tweede optie. Bovendien hoef je het onderwerp niet als ‘overgewicht’ te brengen, breng het als ‘gezonde voeding’. Voor mensen zonder overgewicht is het namelijk ook belangrijk om te weten hoe ze hun gezonde gewicht kunnen behouden.

Individueel geval

Is het een personeelslid in het bijzonder wiens gezondheid je zorgen baart? Ga eerst na in hoeverre je je als werkgever kunt bemoeien met de gezondheid van je werknemer.Besluit je met je werknemer in gesprek te gaan, doe dat dan op een positieve, niet-aanvallende manier. Geen ‘je rookt teveel’, ‘eet te ongezond’ of ‘beweegt te weinig’; focus je  op de zorgen die je hebt om je personeelslid en vertel dat je hem wil helpen.

Iets te bieden

Laat in je gesprek ook blijken waarom je je werknemer aanspreekt, bijvoorbeeld omdat je vreest voor de toekomst. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je werknemer flink te zwaar is. Zijn gewicht vormt voor hemzelf een gevaar, omdat het risico op hart- en vaatzieken groter wordt, maar ook voor je bedrijf, omdat de kans op uitval groter wordt. Zorg er sowieso voor dat je iets te bieden hebt. Je werknemer met overgewicht heeft er niks aan alleen te weten dat jij je zorgen maakt om zijn gewicht. Hij heeft een oplossing nodig om met zijn probleem aan de slag te kunnen. Dat je iets te bieden hebt, hoeft niet in de orde van geldbedragen te zijn, het geven van tips of het doorverwijzen naar een professionele hulpverlener kan een werknemer ook steun geven.

Auteur

Lenneke Arts