De Energie-investeringsaftrek: wat is de EIA en hoe kom ik ervoor in aanmerking?

En: zo vraag je de EIA aan

02 april 2020 15 juni 2021

Vanuit de overheid zijn er voor mkb-ondernemers diverse subsidies beschikbaar voor energiebesparing, duurzame opwekking en innovaties, zo ook de energie-investeringsaftrek.

Door energiezuinig ondernemen te subsidiëren, stimuleert de overheid ondernemers energiezuinige maatregelen te nemen. Hiervoor zijn er energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze subsidies bieden jou financieel voordeel en verlagen je kosten. De belangrijkste energiesubsidie voor mkb-ondernemers is de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wat is de Energie-investeringsaftrek?

De Energie Investerings Aftrek (EIA) is een regeling waarmee je 41,5 procent van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie kunt aftrekken van je fiscale winst. De overheid trekt hier jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro voor uit. Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het budget van dit jaar.

Voorwaarden zijn dat je minimaal 2.500 euro moet investeren en dat het middel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet staan. De hiervoor genoemde vormen van duurzame energie, staan op de energielijst. Je kunt de aftrek bij de RVO aanvragen, binnen drie maanden na het geven van de opdracht. Je voordeel is ongeveer 10 procent van je investeringskosten.

Hoe vraag ik de EIA aan?

Je kunt je de EIA digitaal aanvragen via de website van de RVO.

Kom ik in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek?

Wil je gebruik maken van de EIA dan moet je investering in een bedrijfsmiddel aan de volgende eisen voldoen:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal 2500 euro

  • Het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt

  • Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst

  • Meldt het bedrijfsmiddel binnen drie maanden na opdracht tot levering

  • Je kunt voor het bedrijfsmiddel niet zowel EIA als milieu-investeringsaftrek krijgen.