Bedrijven in topsectoren groeien sneller

Snelle groei vooral op basis van omzet

25 januari 2012

Ondernemingen die snel groeien op basis van omzet, zijn vaker actief in de topsectoren dan in de 'niet-topsectoren'. Wat betreft het aandeel snelle groeiers op basis van werkgelegenheid is het beeld precies andersom.

Ook is de productiviteitsgroei binnen bedrijven in één van de negen topsectoren gemiddeld hoger. Dit alles blijkt uit een minirapportage van onderzoeksbureau Panteia/EIM.

Negen topsectoren 

Vorig jaar heeft de overheid negen topsectoren aangewezen: Agrofood, Tuinbouw, High Tech, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie, Life Sciences, Chemie en Water. Op deze gebieden is Nederland wereldwijk sterk, en dat wil het kabinet graag zo houden. Hoe? Door er extra aandacht aan te besteden en er een budget van 1,5 miljard euro voor vrij te maken. Topteams van bedrijven, overheid en kennisinstellingen denken na over hoe dit geld goed kan worden besteed. 

Snelle groeiers

Bedrijven die snel groeien (gemiddeld 20 procent of meer in de afgelopen drie jaar), zijn belangrijk voor de economische groei. Ze staan voor innovatie en dynamiek en houden de concurrentiepositie van Nederland scherp. Een snelle groeier herken je aan ambitie, innovatie, kennis en een flinke dosis managementvaardigheden. Er zijn een aantal aspecten waarop je kunt groeien: in omzet of in werkgelegenheid. De eerste variant komt het vaakst voor binnen de topsectoren (21 procent vs. 18 procent). De tweede het vaakst binnen de 'niet-topsectoren' (11 procent vs 14 procent). 

Groei op basis van omzet

Vooral binnen de Creatieve Industrie groeien bedrijven hard qua omzet. Ook in de topsectoren Life Sciences, Tuinbouw, Energie en Mainports en logistiek is het aantal snelle groeiers bovengemiddeld. High Tech, Agrofood en Chemie blijven achter. 

Groei op basis van werkgelegenheid

Wat betreft werkgelegenheid is het beeld anders. De topsectoren doen het dan slechter dan de niet-topsectoren. Dat komt omdat binnen de topsectoren relatief veel kapitaalintensieve bedrijven zijn. En die laten vaak een minder grote werkgelegenheidsgroei zien. De arbeidsproductiviteitsgroei groeit daarentegen wel sterk. 

Bron: EIM