Hoger verzuim onder personeel

Werknemers meldden zich afgelopen jaar vaker ziek

02 februari 2012 21 november 2018

Werkgevers kregen het afgelopen jaar meer telefoontjes van zieke medewerkers dan het jaar ervoor. Vooral psychische klachten waren oorzaak van het verzuim.

Burnout bij personeel herkennen

Meer verzuim in 2011

In 2011 kregen werkgevers vaker ziekmeldingen van hun werknemers dan in 2010. Dit blijkt uit een analyse van 365 onder 1 miljoen werknemers in Nederland. In 2010 was het verzuimpercentage nog 4,3 procent, maar in het begin van 2011 liep dit op tot 4,6 procent. Overall gezien was het verzuimpercentage in 2011 4,5 procent. Met name het psychisch verzuim is toegenomen.

Lager verzuimpercentage tijdens economische dip

De oorzaak van de verzuimafname eind 2011 is volgend Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 365/ArboNed, de economische situatie. “In economisch zwaar weer houden mensen de hand op de knip en nemen ze geen financiële risico’s. Verzuim is in bedrijven waar het salaris bij ziekte niet tot 100 procent wordt aangevuld een financieel risico. Bovendien zijn mensen op een krappe arbeidsmarkt bang hun baan te verliezen”, vertelt hij.

Werknemers in kleine onderneming zijn minder ziek

Goed nieuws voor de kleine bedrijven: een opvallende ontdekking is dat werknemers in een organisatie met minder dan 34 collega’s zich minder vaak ziek melden dan werknemers in een groter bedrijf. Werknemers in een klein team worden namelijk sneller gemist. Daarnaast zijn de werknemers in een klein bedrijf vaak zo gedreven dat ze ook op het werk verschijnen als ze zich niet lekker voelen.

Hoe voorkom ik psychisch verzuim?

Heb jij vaak te maken met werknemers die zich ziek melden? Doe hier dan nu iets aan en voorkom psychisch verzuim. Signaleer klachten als langdurige moeheid en hoofdpijn. Praat met je werkgever en verlaag de werkdruk of verwijs hem uit voorzorg door naar de bedrijfsarts. Uit onderzoek blijkt dat sociale steun, zelfstandigheid in het werk en ontplooiingsmogelijkheden werknemers energie geven en optimistischer maakt.

Mijn werknemer is toch ziek, wat nu?

Corné Roelen geeft aan dat het belangrijk is om als werkgever psychische klachten van werknemers te erkennen. De kans dat een werknemer terugkomt na psychisch verzuim is het grootste in de eerste twee maanden na de ziekmelding. Hierna neemt de kans op terugkeer snel af. Houdt dus intensief contact en begeleidt de zieke werknemer goed.

Verzuimkosten verlagen

Verzuim kost geld: hoe verlaag je deze kosten? Je leest het in het artikel 'Hoe kan ik mijn verzuimkosten verlagen?'

Bron: ArboNed