Ontslag in proeftijd, mag dat?

Column | Medewerker ontslaan in proeftijd

23 september 2013

Een ontslag in proeftijd kan bijna altijd. De wet stelt zware eisen aan het overeenkomen van een proeftijd, maar minder zware eisen aan de beëindiging in proeftijd.

In een recente zaak bij de rechtbank Utrecht liep het voor de werkgever verkeerd af. Waar moet je bij een proeftijd(ontslag) aan denken?

Schriftelijke overeenkomst

Allereerst moet een proeftijd schriftelijk overeen worden gekomen. Zonder getekende arbeidsovereenkomst, is er geen sprake van proeftijd. Daarnaast moet de wettelijke of in de CAO opgenomen maximale duur van de proeftijd in acht gehouden worden. Korter mag, maar een langere duur maakt de gehele proeftijd nietig.

Onmiddelijke beëindiging

Is de proeftijd correct overeengekomen, dan mogen (beide) partijen probleemloos de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Let goed op dat deze mededeling de andere partij wel tijdig bereikt. Vervolgens kan geen van partijen worden verplicht een schadevergoeding te betalen, maar ook een opzegging tijdens ziekte of op een grond die geen verband houdt met het doel van de proeftijd, is geen probleem. Maar kan dan echt alles? Nee.

Wat mag niet?

Een proeftijdbeding mag niet (overduidelijk) worden misbruikt, er mag niet opgezegd worden in strijd met goed werkgeverschap en de reden mag niet gelegen zijn in bijvoorbeeld onderscheid in arbeidsduur, geslacht, chronische ziekte of ras. In de praktijk wordt enkel een opzegging in strijd met een discriminatieverbod door rechters vrij snel aangenomen. Een werknemer (of werkgever) kan op grond van de wet verzoeken de redenen aan te geven van het gegeven ontslag. Houdt daar rekening mee als je je werknemer ontslaat in zijn proeftijd!

Praktijkvoorbeeld

De recente uitspraak in Utrecht zag op een situatie, waarbij de werknemer een lovende beoordeling had verkregen van de werkgever, maar de werkgever vier dagen later de arbeidsovereenkomst toch beëindigde in proeftijd wegens “onvoldoende functioneren”. Dit vond de rechtbank zeer onaannemelijk en oordeelde dat de werkgever misbruik had gemaakt van de proeftijd. De rechter oordeelde dat de arbeidsovereenkomst voortduurde.

Auteur

Bart Sprangers