Vergoedt mijn zorgverzekeraar het periodiek medisch onderzoek?

Gezond en fit personeel

03 augustus 2012

Je hebt personeel in dienst en net je RI&E uitgevoerd en je wilt graag een perodiek medisch onderzoek uitvoeren. Hoe zorg je dat werknemers hieraan meedoen?

Nathalie Bouman krijgt als klantadviseur bij Menzis Werkgezond arbeidsrelevante vragen van ondernemers die bijvoorbeeld gaan over verzuimbegeleiding of gezondheid. Ook helpt ze werkgevers met hun collectiviteit. Welke ondernemersvraag is haar bijgebleven en welk advies heeft ze gegeven?

Wat was de meest opvallende case van afgelopen maand?

“Een ondernemer uit het mkb vertelde me dat hij veel oudere werknemers in dienst heeft. Hij had al weleens een periodiek medisch onderzoek laten doen onder zijn personeel, maar het animo daarvoor was bedroevend. Hij wilde het onderzoek daarom anders insteken, zorgen voor een hogere opkomst en meer nazorg.”

Wat was je advies?

“Ik heb twee partijen gezocht die een passend periodiek medisch onderzoek zouden kunnen uitvoeren voor de ondernemer. De door de ondernemer gekozen partij zorgde ervoor dat het periodieke onderzoek op een goede manier werd geïntroduceerd. Dat werkte: de opkomst was groot, waardoor de ondernemer meer inzicht kreeg in de risico's van de populatie. Daardoor kon hij gerichte interventie uitvoeren door de kans op uitval in de toekomst te verminderen. Na de uitvoering van het onderzoek hebben wij gekeken welke elementen uit de offerte teruggehaald konden worden uit de polis van de werknemers. Dat gaf de werkgever financieel gewin en scheelde de werknemer rompslomp met het terugvragen van geld bij de zorgverzekeraar.”

Is dit een probleem waar meer ondernemers mee worstelen?

“Eigenlijk zou ik de vraag juist graag vaker krijgen. Het levert ondernemers veel voordeel op om eens in de vier jaar een periodiek medisch onderzoek aan te bieden. Je krijgt inzicht in de eventuele gezondheidsrisico's die spelen onder je personeel en je kunt daardoor problemen en verzuim voor zijn, door er via je collectief extra aandacht aan te besteden. Daarnaast bieden sommige aanvullende verzekeringen van medewerkers de mogelijkheid om een deel van de kosten van een dergelijke advies te vergoeden. Het loont dus zeker de moeite dit bij de betrokken verzekeraars te onderzoeken."

Wat kunnen ondernemers hiervan leren?

“Ga in gesprek met je zorgverzekeraar, los van de vraag welke dat is. Bij elke zorgverzekeraar valt mogelijk iets te halen. Menig ondernemer zal verrast zijn over de mogelijkheden.”