Agressie en geweld op de werkvloer

Bescherm je personeel, pak agressie aan

03 augustus 2012

Medewerkers die een collega pesten, een leidinggevende die een werknemer uitscheldt of een klant die dreigt met vervelende consequenties: vormen van agressie op de werkvloer. Bescherm je personeel.

10 procent van de Nederlandse werknemers heeft te maken met psychisch geweld in de vorm van pesten. Dat zijn 650.000 mensen, waarvan er 100.000 zelfs structureel worden gepest. De leidinggevende is in veel gevallen betrokken bij de pesterijen (Bron: TNO 2009). Hoe herken je agressie, wat zijn de gevolgen en hoe wapen jij je ertegen?

Vormen van agressie

Agressie en geweld op de werkvloer komt in verschillende vormen voor: verbaal, fysiek en psychisch.

  • Verbaal: Bij verbale agressie wordt de boosheid vooral via woorden geuit. Denk daarbij aan vloeken, schelden en bedreigen.

  • Fysiek: Bij fysieke agressie gebruikt iemand lichamelijk geweld. Het kan gaan om een duw, maar ook om spugen, slaan, schoppen of het gebruiken van wapens.   

  • Psychisch: Onder psychische agressie wordt bedreiging, intimidatie en het kapotmaken van iemands eigendommen verstaan. Ook stemverheffing of het aannemen van een dreigende lichaamshouding vallen onder psychische agressie.

Vervelende gevolgen

Het lijkt slechts een incident: die keer dat een werknemer uitgescholden wordt door een collega of een meisje achter de kassa een overval meemaakt. Maar dit soort gebeurtenissen kunnen nare gevolgen hebben, zoals angstaanvallen en zelfs verzuim. Dit is niet alleen vervelend voor je werknemers, maar ook voor jou als werkgever.

Wat kun je ertegen doen?

Als werkgever kun je verschillende stappen ondernemen om de kans op geweld en agressie op de werkvloer te verminderen:

  • Stel een risico-inventarisatie- en evaluatie op. Hierin beschrijf je de risico’s die voor je werknemers gelden en stel je een plan van aanpak op om die risico’s op te heffen of zoveel mogelijk te verminderen. Een voorbeeld van een risico op het gebied van agressie: je receptioniste loopt het risico om bedreigd te worden door een klant. Als bijbehorend plan van aanpak kun je denken aan het ophangen van camera’s bij de balie.  

  • Wijs binnen je bedrijf een betrouwbare vertrouwenspersoon aan. Daarmee zorg je dat het voor je werknemers duidelijk is met wie ze kunnen praten als ze iets meemaken op het gebied van agressie.

  • Plan regelmatig functioneringsgesprekken met werknemers. Natuurlijk heb je het over hun functioneren, maar tegelijkertijd bied je je medewerkers de mogelijkheid om agressie aan te kaarten.

  • Heb je een eigen winkel? Lees dan het artikel Agressie en geweld in je winkel om te voorkomen dat jouw werknemers in vervelende situaties terecht komen.

Bron: Arboportaal