AOW'er in dienst nemen sinds 1 juli 2013 stuk aantrekkelijker

Wetsvoorstel moet AOW-medewerker langer aan het werk houden

21 december 2016

Het is voor werkgevers een stuk aantrekkelijker geworden om een AOW'er in dienst te nemen. Bedrijven hoeven AOW'ers bij ziekte nog maar 13 weken loon door te betalen, in plaats van twee jaar. Ook zijn er ruimere mogelijkheden om AOW'ers een tijdelijk contract aan te bieden.

Whitepaper Hoe kom ik aan geld?

Voor werkgevers was de langdurige doorbetaling bij ziekte nog een forse belemmering om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden. Ook de verplichting dat slechts drie keer achter elkaar een tijdelijk contract mag worden aangeboden, was een belemmering bij het aannemen van AOW'ers.

In de huidige situatie mag je de werknemer 6 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van maximaal 4 jaar.

Minimumloon

AOW'ers hebben net als reguliere werknemers recht op het wettelijk minimum loon.

Verder eindigt het dienstverband niet per se op de dag dat de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt. Hij mag niet zomaar ontslagen worden. Dit is in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA).