AOW'er in dienst nemen sinds 1 juli 2013 stuk aantrekkelijker

Wetsvoorstel moet AOW-medewerker langer aan het werk houden
Het is voor werkgevers een stuk aantrekkelijker geworden om een AOW'er in dienst te nemen. Bedrijven hoeven AOW'ers bij ziekte nog maar 13 weken loon door te betalen, in plaats van twee jaar. Ook zijn er ruimere mogelijkheden om AOW'ers een tijdelijk contract aan te bieden.

Voor werkgevers was de langdurige doorbetaling bij ziekte nog een forse belemmering om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden. Ook de verplichting dat slechts drie keer achter elkaar een tijdelijk contract mag worden aangeboden, was een belemmering bij het aannemen van AOW'ers.

In de huidige situatie mag je de werknemer 6 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van maximaal 4 jaar.


Minimumloon
AOW'ers hebben net als reguliere werknemers recht op het wettelijk minimum loon.
Verder eindigt het dienstverband niet per se op de dag dat de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt. Hij mag niet zomaar ontslagen worden. Dit is in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA). 


Nieuwe Telecomwet: voortaan toestemming vragen voor plaatsing cookies

Let op: sinds 5 juni geldt de nieuwe telecomwet!
Heb je een website? Sinds 5 juni 2012 heb je expliciet toestemming (opt-in) nodig voor de plaatsing van cookies. Dit is het gevolg van de invoering...

Reiskostenvergoeding wordt strijd tussen werkgevers en werknemers

Bekijk het webinar Slim Werken Slim Reizen
Met de afschaffing van de belastingvrijstelling op reiskosten van 19 cent per kilometer stijgen de reiskosten fors. Tijdens het webinar Slim Werken...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten