Zittend personeel meer kans chronische ziekte

Inlassen beweegmomenten kan verzuim voorkomen

08 juni 2012 03 augustus 2012

Werknemers die lange periodes zittend doorbrengen zonder tussentijds te bewegen, hebben een grotere kans op een chronische ziekte als diabetes type II. Het advies van TNO: las beweegmomenten in voor je medewerkers.

Niet alleen te weinig sporten en bewegen, ook langdurig zitten vormt een risico voor de ruim 3 miljoen mensen in Nederland met een 'zittend beroep'. Langdurig zitten leidt tot een verstoorde stofwisseling, wat het risico op hart- en vaatziekten verhoogt.

Langdurig zitten: kans op vroege dood

Uit eerder onderzoek van de universiteit van Sidney onder ruim 200.000 mensen bleek zelfs dat mensen die langer dan 11 uur zitten, een 40 procent grotere kans hebben om binnen vier jaar te overlijden dan mensen die minder dan 4 uur per dag zitten. Ook al hebben ze voldoende lichaamsbeweging en een gezond gewicht

Beweegmomenten inlassen

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) hebben daarom een advies voor werknemers die tijdens hun werk langdurig zitten: beweegmomenten inlassen. Denk aan staand telefoneren, naar een collega lopen (in plaats van mailen), wandelend lunchen en gaan staan als een collega aan het bureau komt overleggen. De vuistregel van TNO en NISB: onderbreek het zitten één keer per half uur voor minimaal twee minuten. Belangrijkste daarbij is opstaan en de benen in actie brengen. 

Door je werknemers te stimuleren dit soort beweegmomenten in te lassen, verklein je de kans dat ze te maken krijgen met een chronische ziekte of overgewicht. En daarmee verklein je voor jezelf de kans op verzuimende werknemers.

Bronnen: Times, TNO, NISB

Auteur

Lenneke Arts