Voorbeelden van ontslag op staande voet

Wanneer mag je je medewerker wel of niet ontslaan?

15 augustus 2012

Ontslag op staande voet gaat natuurlijk niet zomaar. Toch komt het wel degelijk voor dat werkgevers voor deze vorm van ontslag kiezen. Daarom: praktijkvoorbeelden van ontslag op staande voet.

Juridische ondersteuning bij HR nodig?

Rechtszaken

Als je iemand op staande voet ontslaat is het mogelijk dat de rechter het ontslag terugdraait. Dit moet je uiteraard zien te voorkomen want het zorgt voor een hoop onrust op de werkvloer. Dus moet je een goede reden hebben om iemand te ontslaan. Een flinke ruzie of langlopend conflict is niet persé een goede reden. Hieronder staan een paar praktijkvoorbeelden op die wél standhielden in de rechtszaal. Er is echter voor geen enkel ontslag op staande voet een garantie te geven dat het is toegestaan.

  • Niet voldoen aan een opdracht van de werkgever. Hierbij kan ook gedacht worden aan het negeren van veiligheidsinstructies. Wel moet je hiervoor eerst een waarschuwing gegeven hebben.

  • Alle criminele activiteiten. Te denken valt hierbij aan diefstal, fraude, afpersing en dergelijke. Dit zijn vrij duidelijke redenen om iemand op staande voet te ontslaan.

  • Grovelijk beledigen van werkgever, andere medewerkers of familieleden.

  • Contractbreuk plegen. Je kan hierbij denken aan het bekend maken van de bedrijfsgeheimen of het verrichten van nevenactiviteiten bij een andere (concurrerende) firma.

Twijfelgevallen

Zoals al vermeldt in het eerste artikel over ontslag is alcoholmisbruik niet altijd een geldige reden. Het ligt aan de moeite die gedaan is om af te kicken bijvoorbeeld en of het al nadelige effecten had op de werkzaamheden. Dit is niet het enige twijfelgeval. Tegenwoordig komen de meeste twijfelgevallen uit de internethoek. Mag je nu wel of niet privé surfen in de tijd van de baas? Een paar jaar terug is een uitspraak gedaan waarin puur privé surfen zelf geen reden mocht vormen tot ontslag. Natuurlijk kan dat anders zijn als de aard van de websites discutabel is, zoals pornografische of racistische websites. Maar zelfs een pornografische website bekijken is nog geen reden tot ontslag als het niet duidelijk in de regels staat. Die regels moeten bij het personeel bekend zijn. Als dat bewezen kan worden, kan ontslag op staande voet gerechtvaardigd worden.

Reïntegratie

Als iemand niet mee wilt werken aan reïntegratie binnen het bedrijf kan ook op staande voet ontslagen worden. Immers, je biedt hem een nieuwe functie aan die hij weigert. Dit heet werkweigering en is genoeg reden tot ontslag.

Kortom

Belangrijk is wel dat je als werkgever aan alle eisen hebt voldaan als je iemand ontslaat. Dat houdt in bijvoorbeeld dat als het gaat om een langdurige zaak de werknemer voldoende gewaarschuwd is. Ook bij weigering van reïntegratie bijvoorbeeld moet je eerst een brief sturen naar de werknemer, hem of haar wijzen op de consequenties en een gesprek aan gaan. Bij andere zaken moet de regels zeer duidelijk zijn voor alle werknemers.


Speciaal voor de ondernemers met personeel en hun HR-afdeling hebben wij met mkb.law deze pagina opgezet. Op het platform van mkb.law vind je ervaren specialisten die jou kunnen helpen met het regelen van alle arbeidsrechtelijke zaken.