'Aandacht voor vitale medewerkers leidt tot daling verzuim'

Column Hans Nijhoff | Allemaal Vitaal

14 augustus 2012 04 april 2013

Aandacht voor vitale medewerkers leidt tot 5 procent verhoging in productiviteit en een daling van het verzuim met 15 procent. Bovendien zorgt aandacht voor vitaliteit voor een beter werkklimaat en minder verloop.

Is jouw personeel gezond en fit?

Dit zijn belangrijke feiten in tijden dat het aanbod op de arbeidsmarkt krimpt. In 2011 is de eerste lichting babyboomers 65 jaar geworden. Zij hebben de arbeidsmarkt verlaten, maar er zijn te weinig jongeren om hun vertrek op te vangen. Om de beroepsbevolking op peil te houden, moeten we langer doorwerken. Zeker tot ons 67e. Werknemers worden dus steeds ouder en dat kan invloed hebben op de productiviteit.

Hoe houd je ervaren personeel aan boord?

Voor ondernemers ligt er in de krimpende arbeidsmarkt een belangrijke uitdaging om de huidige ervaren werknemers aan boord te houden. Zij moeten aandacht hebben voor de ‘people-kant’ van het bedrijf. Dat zijn geen zaken waar ondernemers op zitten te wachten. Helemaal niet in economisch zware tijden, als de ogen vooral zijn gericht op kosten en omzet. Toch is het juist nu noodzakelijk. Immers, gezonde werknemers zijn inzetbare werknemers. Aandacht voor gezondheid en vitaliteit betaalt zichzelf vaak terug.

Invloed slapen en bewegen op verzuim

Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van de werknemers slecht slaapt en 44 procent te weinig beweegt. Bekend is ook dat 60 procent van het verzuim wordt veroorzaakt door mentale problemen. Dat heeft gevolgen voor de vitaliteit en inzetbaarheid. Uiteraard zijn werknemers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen leefstijl. Zij bepalen zelf hoe zij hun privéleven inrichten, wat ze eten en hoeveel ze bewegen. Veel ondernemers voelen dan ook een drempel om hun werknemers aan te spreken op hun leefstijl en gezondheid. Maar onderzoek wijst uit dat werknemers dit helemaal niet erg vinden. Zij zijn vaak blij met de praktische ondersteuning en stok achter de deur van de werkgever.

Rol ondernemer: ondersteunen en stimuleren

Jij als ondernemer bent niet verantwoordelijk voor de leefstijl van je werknemers, maar je kunt je personeel wel ondersteunen bij - en stimuleren in - het maken van gezonde keuzes. Dat is goed voor jouzelf én je personeel!

Auteur

Hans Nijhoff