Investeren in gezondheid personeel levert 2,6 miljard euro op

Bespaar 400 euro per werknemer, per jaar

25 juli 2017

Investeer je in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers, dan levert dat geld op. Ondernemers besparen 2,6 miljard euro wanneer het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1 procent daalt.

Dat blijkt uit een doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gezonde werknemers zorgen voor een hogere productiviteit. Als die door duurzaam werken met 1 procent toeneemt, dan levert dat jaarlijks 6 miljard euro op. Voor een bedrijf met honderd werknemers komt dit neer op een omzetstijging van 95 duizend euro per jaar. 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam werken houdt in dat je samen met je werknemers investeert in hun gezondheid, scholing en productiviteit. Het doel is dat werknemers gezond tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken en hun vaardigheden op peil houden. Het ministerie van SZW heeft daarom samen met honderd ondernemers - die al ervaring hebben met duurzaam werken - in kaart gebracht hoe ook ándere ondernemers hier een succes van kunnen maken. Dit heeft het document met de titel '100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid …en we werken nog lang en gelukkig…' opgeleverd. 

Krappere arbeidsmarkt

De komende jaren verandert de arbeidsmarkt drastisch. Veel werknemers gaan met pensioen, waardoor de beroepsbevolking afneemt. Tegelijkertijd stijgt de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer. Nederlandse bedrijven en organisaties staan daarom voor een grote uitdaging: in een tijd van vergrijzing de groeiende concurrentie op de wereldmarkten het hoofd bieden. Als ondernemer moet je daardoor meer doen om je personeel te behouden én fit te houden voor hun steeds sneller veranderende werk. Werknemers moeten ervoor zorgen dat ze makkelijk inzetbaar zijn bij (verschillende) werkgevers. Zo vergroten ze hun kansen op werk.

Bron: Rijksoverheid