Onder welke cao valt mijn onderneming?

Waar vind ik een collectieve arbeidsovereenkomst?
Onder welke cao valt jouw onderneming? Wie sluiten cao's af? Welke soorten cao's zijn er? In dit artikel antwoord op de meest gestelde vragen over collectieve arbeidsovereenkomsten.
Meer over de CAO?
Klik hier
7 vragen beantwoord in dit artikel
Lees verder
Leg regels ook vast in een personeelshandboek
Klik hier
Start met ons gratis voorbeeld
Download

Wat is een cao?

Cao betekent Collectieve ArbeidsOvereenkomst. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, proeftijd, werktijden of een opzegtermijn. Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties of 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). 
 

Bedrijfstak of ondernemings-cao?

Een bedrijfstak-cao (ook wel branche-cao) is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Deze geldt voor alle bedrijven en werknemers in een branche, zoals de metaal-cao of de bouw-cao. Ons land kent ongeveer 250 bedrijfstak-cao's. Onderhandelingen over deze cao's worden gevoerd door branche- en vakorganisaties per sector. 
De ondernemings-cao (ook wel concern-cao) is vooral voor middelgrote en grote bedrijven. Philips en de NS hebben bijvoorbeeld een eigen cao. In totaal zijn er ongeveer 850 ondernemings-cao's. Vroeger sloten banken en bijvoorbeeld de gezondheidszorg gezamenlijke cao's af. Tegenwoordig zijn er meer afzonderlijke cao's. Daarnaast zijn er veel cao's afgesloten in nieuw opgerichte ondernemingen en in relatief jonge bedrijfstakken, voorbeelden zijn de IT-sector en de uitzendbranche.
 

Wat is een AVV? 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de bevoegdheid cao's algemeen verbindend te verklaren (AVV). Dit houdt in dat de gehele branche verplicht is deze cao 'te volgen'. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen maar wel onder de bedrijfstak vallen moeten zich aan deze AVV houden. Soms kan je als werkgever vrijstelling (dispensatie) vragen.  
 

Waar vind ik de cao’s?

Op de site van SZW staat een lijst van bestaande cao's

Is een cao verplicht?

Nee, een cao is niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om niet onder een cao te vallen. Je maakt dan zelf afspraken met je werknemers over arbeidsvoorwaarden en legt dit vast in een reglement (ook wel personeelshandboek, personeelsregeling of personeelsreglement genoemd). Het kan zijn dat je zonder het te weten onder een cao valt. Bijvoorbeeld omdat je lid bent van een werkgeversorganisatie zoals Koninklijke Horeca Nederland. Ben je geen lid van een werkgeversorganisatie, maar zijn cao-bepalingen algemeen bindend verklaard (AVV) voor de hele bedrijfstak, dan zul je je aan de cao moeten houden.
 

Hoe weet ik onder welke cao ik val?

De kans is groot dat je gebonden bent aan een cao. Bij twijfel raden we aan om contact op te nemen met je werkgevers- of branche-organisatie. 
 
Meer informatie
Wil je meer weten over cao's zoals bijvoorbeeld de cao-code of wat je moet doen bij een bedrijfsovername? Lees dit artikel over cao's of bekijk het dossier.

Waarom algemene voorwaarden?

Fragment uit webinar over Algemene voorwaarden
Jurist Emile Vrijman legt uit waarom het slim is om als ondernemer algemene voorwaarden te hebben, ze zijn bedoeld om helder zaken te doen.
waarom-algemene-voorwaarden-5514164431.png

Collectieve arbeidsovereenkomst

Zeven vragen en antwoorden over cao's
Van cao-code tot ingangsdatum en van een cao bij overname van een bestaand bedrijf tot het algemeen bindend zijn van een cao. Zeven vragen over...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten