Wat heb ik als ondernemer aan een aansprakelijkheidsverzekering?

Een veilige werkomgeving kan grote schades voorkomen

02 mei 2018

Het kan je morgen overkomen. Eén klein foutje van jezelf of je medewerkers en plotseling hangt je hele hebben en houden aan een zijden draadje. Bedrijfsaansprakelijkheid is een reëel en angstaanjagend risico.

Grote financiële consequenties

Iedereen loopt het risico fouten te maken bij de uitoefening van zijn of haar bedrijf. Het vervelende is alleen dat zelfs kleine fouten, onvoorzienbaar grote financiële consequenties kunnen hebben. De fout hoeft niet eens door jezelf te zijn gemaakt. Ook je medewerkers, gebouwen, machines en zelfs je producten kunnen schade aanrichten. Daarvoor kun je aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheidsclaims

In sommige gevallen kan zo'n aansprakelijkstelling een ware aanslag op je ondernemers- of zelfs privévermogen vormen. Of op je imago. Zodanig zelfs, dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt. En met de toenemende claimcultuur neemt dat risico steeds verder toe. Een aansprakelijkheidsclaim kan je veel tijd, geld en moeite kosten en jouw bedrijfsvoering hinderen. Europeanen worden steeds claimbewuster en de hoogte van claims nemen toe, dus wordt uw potentiële risico ook groter. Aansprakelijkheidsvraagstukken zijn bovendien vaak complex.

Soorten en maten

Het is nooit ondenkbaar dat je bedrijf een aansprakelijkheidsclaim krijgt die dermate hoog is dat een faillissement onafwendbaar lijkt. Gelukkig kunt je een groot deel van deze risico’s afdekken met een aansprakelijkheidsverzekering. De meest gangbare is de aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Deze dekt de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt aan derden bij activiteiten in het kader van de beroeps-/bedrijfsuitoefening. 

Dekking

Rest de vraag: hoe hoog moet de dekking zijn? Eigenlijk is daar geen algemeen antwoord op te geven omdat het volledig afhankelijk is van de specifieke situatie van je bedrijf. Om toch een indicatie te geven: een verzekerd bedrag van 1,25 miljoen euro per claim is een absoluut minimum, maar steeds vaker worden al hogere verzekerde bedragen gevraagd.