Wat heb ik als ondernemer aan een aansprakelijkheidsverzekering?

Een veilige werkomgeving kan grote schades voorkomen
Het kan je morgen overkomen. Eén klein foutje van jezelf of je medewerkers en plotseling hangt je hele hebben en houden aan een zijden draadje. Bedrijfsaansprakelijkheid is een reëel en angstaanjagend risico.
Lekker werken?
Klik hier
Eerst alles lekker geregeld!
Lees meer
Grote financiële consequenties
Iedereen loopt het risico fouten te maken bij de uitoefening van zijn of haar bedrijf. Het vervelende is alleen dat zelfs kleine fouten, onvoorzienbaar grote financiële consequenties kunnen hebben. De fout hoeft niet eens door jezelf te zijn gemaakt. Ook je medewerkers, gebouwen, machines en zelfs je producten kunnen schade aanrichten. Daarvoor kun je aansprakelijk worden gesteld.
 
Aansprakelijkheidsclaims
In sommige gevallen kan zo'n aansprakelijkstelling een ware aanslag op je ondernemers- of zelfs privévermogen vormen. Of op je imago. Zodanig zelfs, dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt. En met de toenemende claimcultuur neemt dat risico steeds verder toe. Een aansprakelijkheidsclaim kan je veel tijd, geld en moeite kosten en jouw bedrijfsvoering hinderen. Europeanen worden steeds claimbewuster en de hoogte van claims nemen toe, dus wordt uw potentiële risico ook groter. Aansprakelijkheidsvraagstukken zijn bovendien vaak complex.
  
Soorten en maten
Het is nooit ondenkbaar dat je bedrijf een aansprakelijkheidsclaim krijgt die dermate hoog is dat een faillissement onafwendbaar lijkt. Gelukkig kunt je een groot deel van deze risico’s afdekken met een aansprakelijkheidsverzekering. De meest gangbare is de aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Deze dekt de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt aan derden bij activiteiten in het kader van de beroeps-/bedrijfsuitoefening. 
 
Dekking
Rest de vraag: hoe hoog moet de dekking zijn? Eigenlijk is daar geen algemeen antwoord op te geven omdat het volledig afhankelijk is van de specifieke situatie van je bedrijf. Om toch een indicatie te geven: een verzekerd bedrag van 1,25 miljoen euro per claim is een absoluut minimum, maar steeds vaker worden al hogere verzekerde bedragen gevraagd.

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten