Ondernemers verwachten groei of stabilisatie personeelsbestand

Column | Mkb speelt in op kansen in de markt

26 april 2013

Ondernemers in het mkb staan bekend om hun optimisme. Ondanks economische tegenwind verwacht iets meer dan een derde van de ondernemers in 2013 te gaan groeien in personeel. Daarnaast verwacht 47 procent stabiliteit in hun personele bestand.

Deze personele verwachtingen blijken uit ons eigen onderzoek.

Contactcenterbranche en adviesbureaus

De ondernemers in de contactcenter branche en eigenaars van adviesbureaus verwachten de meeste personele groei. Respectievelijk 65 procent en 54 procent van de ondernemers uit deze branches verwacht komend jaar hun personeelsbestand uit te breiden.

Krimp bij overheid en in onderwijs

In de overheidsector verwachten de meeste ondernemers juist te krimpen in hun personele bestand en in het onderwijs verwachten de meeste ondernemers stabiliteit.

Meeste groei in Limburg

Per provincie lopen de personele groeiverwachtingen ook uiteen. In de provincie Limburg zijn de meeste ondernemers die vacatures hebben openstaan, gevolgd door Gelderland. In de provincies Drenthe en Groningen verwachten de minste ondernemers personele groei met respectievelijk 21 en 29 procent.

Minder groei dan vorig jaar

Als je deze groeiverwachting vergelijkt met die van vorig jaar, zie je dat deze is teruggelopen. Vorig jaar verwachtte nog 55 procent van de ondernemers groei van hun personeelsbestand, in tegenstelling tot de 36 procent van dit jaar.

Minder krimp

Het afgelopen jaar is de personele groeiverwachting bij 35 procent van de ondernemers ook daadwerkelijk uitgekomen. Zij zagen hun personele bestand ook echt groeien. Ondanks de terugloop in groeiverwachting is het aantal ondernemers dat verwacht te krimpen in personeel nagenoeg gelijk gebleven. Vorig jaar verwachte 15 procent van de ondernemers te krimpen in hun personeelsbestand, dit jaar is dat 17 procent.

Kansen voor de toekomst

De vooruitblik op basis van deze verwachtingen ziet er positief uit. Ondanks een lichte daling wordt er nog altijd meer groei dan krimp verwacht in het personele bestand. Ik ben benieuwd naar het aantal vacatures dat dit jaar ontstaat en vol verwachting kijk ik dan ook uit naar de volgende editie van de MKB Marktmonitor. 

Auteur

Raymond Puts