Minder werknemers melden zich ziek

Werknemers werken bij ziekte vaker door

22 november 2018

In de eerste helft van dit jaar was het ziekteverzuim 3,8 procent, tegen 4,1 procent in 2012. Dat blijkt uit onderzoek van ArboNed onder ruim een miljoen werknemers. Werknemers geven vaker aan wel eens een dagje te gaan werken terwijl ze eigenlijk ziek zijn.

Mijn werknemer meldt zich ziek

Twee op de drie werknemers geeft aan wel eens ziek te hebben gewerkt. De meesten doen dit omdat het werk anders blijft liggen, slechts 9 procent geeft aan bang te zijn voor de gevolgen van een ziekmelding. Dat percentage neemt wel toe naarmate meer Nederlanders werkloos zijn. In 2010 zei 6 procent van de werknemers te vrezen zijn of haar baan kwijt te raken als ze te vaak zouden verzuimen.

Het percentage werknemers dat ziek gaat werken omdat niemand de taken zou kunnen overnemen, is toegenomen van 15 procent in 2010 tot 25 procent nu.

Sneller aan de slag

>De gemiddelde verzuimduur neemt ook af. Gingen werknemers in 2012 nog na gemiddeld 23 dagen weer aan de slag, in de eerste zes maanden van 2013 was dat al na 21 dagen, al kan het gemiddelde ook lager zijn uitgevallen doordat veel mensen dit voorjaar griep hadden, waarvoor je doorgaans maar een paar dagen verzuimt.

Klachten

De meeste mensen bleven thuis vanwege klachten over spieren of gewrichten (37 procent). Daarna liggen andere lichamelijke klachten (32 procent) en psychische klachten (31 procent) ten grondslag aan het verzuim. Stress is veruit de vaakst genoemde psychische klacht.

Dit komt volgens ArboNed vaker voor nu veel bedrijven werknemers hebben afgestoten en het werk wordt verdeeld onder een kleinere groep. Ook zorgen over de baan en de persoonlijke financiën zorgen voor stressklachten.

Auteur

Marlou Visser