Ondernemer heeft betere werk-privébalans

Verdeeldheid over nut van Het Nieuwe Werken

22 oktober 2013

Bijna de helft van de ondernemers geeft aan een betere balans te hebben tussen werk en privé dan 5 jaar geleden, voor de recessie. Volgens ruim 40 procent van de ondernemers heeft Het Nieuwe Werken een positieve invloed op de balans.

Eerste hulp bij Slim Werken Slim Reizen

De ondernemer met personeel geeft als cijfer voor zijn werk-privé balans een 6,6, de zzp'er een 7. Overigens waarderen de partners van de ondernemers met personeel die balans een stuk slechter: met een 6,4. Bijna de helft van de respondenten spreekt van een verbetering ten opzichte van 5 jaar geleden, voordat de recessie uitbrak. Overigens geeft 40 procent aan dat er een slechtere balans is en wijt dit aan de recessie. Zo blijkt uit een enquête onder 650 ondernemers van ING Economisch Bureau in samenwerking met De Zaak.

Het Nieuwe Werken

Over de bijdrage van Het Nieuwe Werken aan een goede werk-prive balans zijn de ondernemers flink verdeeld. 40 procent spreekt van een positieve invloed op de balans. Een ruime meerderheid geeft aan dat ze niets doen aan Het Nieuwe Werken of dat het geen bijdrage heeft geleverd aan een betere balans.

Uit het onderzoek blijkt ook dat tijd voor partner en gezin er vaak bij inschiet. 35 procent geeft aan te weinig tijd te besteden aan de partner en het gezin. Bij ondernemers met personeel ligt dit percentage zelfs op 45 procent.

Sport

In vergelijking met 4 jaar geleden neemt de ondernemer wel steeds meer tijd om te sporten. Het huishouden komt er dan weer bekaaider vanaf.

De respondenten zijn gemiddeld 45 uur per week bezig met hun bedrijf, bij zzp'ers is dit 41 uur en bij ondernemers met personeel is dat 53 uur. De meerderheid van de ondernemers is minimaal 4 avonden in de maand weg in verband met het bedrijf.

Wakker liggen

Een meerderheid (60 procent) van de ondernemers ligt soms wakker vanwege het bedrijf. 1 op de 10 ondernemers geeft aan regelmatig of vaak wakker te liggen van het bedrijf.

Auteur

Bertjan Mol