Geluk personeel bepaalt succes onderneming

Hoe krijg ik bevlogen personeel?

13 juli 2017

Gelukkige medewerkers zijn de sleutel tot het succes van je bedrijf, blijkt uit onderzoek. Hoe meer verbonden je personeel zich voelt bij je bedrijf, des te beter je onderneming presteert.

Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Altran, schrijft Consultancy.nl. Gelukkige mensen, zo weten adviseurs Merel Sibbes en Mirjam Bakker, zijn de sleutel tot het bereiken van goede prestaties voor bedrijven. 

Verbonden medewerker

Nu is het voor jou als ondernemer natuurlijk de kunst om ervoor te zorgen dat je personeel gelukkig is, zodat je bedrijf van die succesfactor kan profiteren. Een gelukkige medewerker is een medewerker die zich betrokken voelt bij de onderneming waarbinnen hij werkt, aldus Sibbes en Bakker in het artikel. En die verbondenheid wordt bepaald door drie factoren:

  • een sterk geloof hebben in de doelen en waarden van je bedrijf

  • bereidheid tot inspanning voor je bedrijf

  • een sterk verlangen hebben om deel uit te (blijven) maken van je bedrijf

Extra lange werkweken

Verbonden werknemers zijn tevredener met hun werk, hebben minder last van een burn-out, hebben minder de wens om ander werk te zoeken en verzuimen minder dan collega's. Bovendien, vertellen Sibbes en Bakker, vertonen verbonden collega's extra-role behaviour: ze raadplegen anderen voordat ze actie ondernemen, zorgen dat ze op de hoogte zijn van actuele zaken die spelen in hun werkgebied, helpen collega's die een tijdje afwezig zijn geweest en maken langere werkweken.

Hoe doe ik dat?

Behulpzame werknemers die iets extra's willen doen voor je bedrijf zijn waardevol. Ga dus aan de slag met de bevlogenheid van jouw personeel, met deze tips:

  1. Neem de tijd om met je werknemers in gesprek te gaan en zorg dat ze ook voldoende ruimte hebben om met elkaar te praten. Niet alleen over werkgerelateerde onderwerpen; informele momenten waarin werknemers gezamenlijke interesses kunnen ontdekken zijn minstens zo belangrijk. Een gemeenschappelijke factor vergroot het gevoel van verbondenheid.

  2. Zorg dat je de waarden en normen van je onderneming duidelijk zijn en bespreek die ook met je personeel. Misschien een open deur maar: gedraag je er ook naar. Des te groter de kans dat je werknemers ze overnemen.

  3. Geef je werknemers vertrouwen en verantwoordelijkheid. En geef complimenten als ze de gewenste output leveren. Zorg ook dat je werknemers uitdaging blijven vinden in hun werk, bijvoorbeeld door hen regelmatig op training te sturen en nieuwe verantwoordelijkheden te geven.

  4. Zorg dat je werknemers lol in hun werk houden, door een positieve werkomgeving te creeëren. Kies voor een luchtige inrichting, organiseer een lunchlezing en ga eens een dag met z'n allen op pad.

Wat levert het op?

Bevlogen werknemers levert je dus succes op. Maar er is meer:

  • 1500 euro per werknemer. Bevlogen werknemers verzuimen minder dan werknemers die dat niet zijn. Om precies te zijn, verzuimt een verbonden personeelslid 4,6 dag minder en zorgt hij voor 1,4 dag minder uitval door een bedrijfsongeval. Aangezien verzuim gemiddeld 250 euro per dag kost (TNO), bespaar je daarmee (4,6+1,4=) 6 keer 250 euro, dus 1500 euro.

  • Energie en focus. Gelukkige werknemers gaan met een positief gevoel aan de slag, zijn toegewijd en zitten in een flow: ze gaan op in hun werk en kunnen gefocust bezig blijven.

Bronnen: Consultancy.nl en whitepaper 'Hoe haal ik méér uit tevreden personeel?' van MKB Servicedesk

Auteur

Lenneke Arts