Let op: verklaring Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is geen garantie voor EIA

Belastingdienst beslist uiteindelijk of aftrekpost legitiem is

21 februari 2020

Om de Energie Investerings Aftrek (EIA) te mogen toepassen, heb je een verklaring nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Maar deze verklaring biedt geen garantie op dat je de kosten ook volgens de EIA mag aftrekken. Uiteindelijk beslist de Belastingdienst hierover.

Eerste hulp bij belastingzaken

Daar kwam een ondernemer achter die in 2007 een warmtepomp aanschafte voor zijn boerderij. Hij kreeg een verklaring van Senter Novem, de voorganger van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat de investering op de Energielijst stond. De ondernemer ging er vervolgens vanuit dat hij de investering zou mogen aftrekken en liet de warmtepomp installeren.

De belastinginspecteur trok vervolgens aan de bel, omdat niet alleen het bedrijfsgedeelte van de boerderij met de warmtepomp werd verwarmd, maar ook het woonhuis. Investeringen in de eigen woning mag je niet aftrekken van de fiscale winst. Het is niet mogelijk een investering gedeeltelijk volgens de EIA af te trekken.

Rechtszaak

De ondernemer spande een rechtszaak aan, waar in oktober door de rechtbank van Leeuwarden uitspraak in werd gedaan. De rechter concludeerde dat de warmtepomp inderdaad niet volgens de EIA afgetrokken had mogen worden, omdat het niet uitsluitend een bedrijfsmiddel is.

Wel verwierp de rechter het argument van de belastingdienst dat de ondernemer de kosten ook niet volgens de normale regeling zou mogen afschrijven. Omdat de pomp zowel bedrijf als huis verwarmde, en geen essentieel onderdeel vormt van de woning, mag de ondernemer ervoor kiezen de pomp als bedrijfsinvestering te zien en hierop af te schrijven.

Auteur

Marlou Visser