Pas op als je een Chinese werknemer wil ontslaan

Column Robin Tabbers | Verbonden aan Advocatenkantoor Shanghai

24 december 2013

Het komt maar al te vaak voor dat een Chinese of buitenlandse manager van de Chinese dochteronderneming van een Nederlands bedrijf niet aan de verwachtingen voldoet. Vaak is het niet eenvoudig om die manager te ontslaan. In deze blog leg ik uit waarom.

Whitepaper 'ondernemen in China'

Een goed voorbeeld van de problematiek is de zaak waarin een manager, die ook de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf was, weigerde te vertrekken. In plaats daarvan nam ze de bedrijfsstempels, licenties en boekhouding mee als ‘‘onderpand’’ en dreigde ze zelfs de relaties met Chinese klanten te bederven als ze geen zeer hoge ontslagvergoeding zou krijgen.

De vraag is dus: hoe ontsla je een manager succesvol en voorkom je hoge claims?

1. Tref voorbereidingen voordat je hem/haar in dienst neemt

Nare situaties kun je voorkomen door de voorbereidingen al te starten vóór je de manager in dienst neemt. Een bedrijf is gebaat bij het creëren van een systeem dat de manager genoeg vrijheid geeft om zijn werk te kunnen doen, maar ook beperkingen kent om misbruik te voorkomen.  

Indien je de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf wilt ontslaan is het nog moeilijker. Deze zal in feite goedkeuring moeten geven voor de beëindiging van zijn eigen arbeidscotract. Een goede strategie om de beëindiging makkelijker te maken is om de persoon een ongedateerde beëindiging van de overeenkomst te laten ondertekenen op het moment dat je de persoon in dienst neemt.

2. Tref voorbereidingen voordat je het slechte nieuws vertelt

Geadviseerd wordt om stappen te nemen voordat je de manager ontslaat. Bekijk eerst of er een wettelijke basis is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Onder Chinees recht is er maar een beperkt aantal situaties waarin een bedrijf een werknemer kan ontslaan. Een gebrek aan commerciële prestaties valt hier doorgaans niet onder. De bewijslast ligt volledig bij de werkgever.

Bekijk vervolgens of de manager in staat is om het bedrijf onder druk te zetten. Als de manager het niet eens is met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst kan hij niet alleen een arbitragezaak starten, maar hij kan ook weigeren belangrijke materialen zoals de bedrijfsstempels, licenties, boekhouding en sleutels van het kantoor te overhandigen. Stel deze daarom veilig voordat je de manager op de hoogte brengt.

3. Onderneem de volgende stappen meteen

Zodra de manager geïnformeerd is, is het belangrijk dat hij zijn taken en werkdocumenten onmiddellijk overhandigt, ongeacht de uitkomst van het gesprek. Hiermee wordt niet alleen gedoeld op zijn commerciële taken; belangrijk zijn ook de bedrijfsstempels, licenties en bankgegevens. Daarnaast is het verstandig om direct alle leveranciers en klanten op de hoogte te brengen van de nieuwe situatie.

Het ontslaan van een manager van een dochteronderneming in China brengt meestal complicaties met zich mee. Vaak beschikt deze manager over vertrouwelijke documenten en belangrijke materialen die de manager een onderhandelingspositie kunnen verschaffen. Het is belangrijk hierop bedacht te zijn vanaf de aanstelling tot en met het ontslag.

Auteur

Robin Tabbers