1 op de 3 gevallen verzuim door werkstress

Werkgerelateerde psychische klachten doen personeel de das om

03 januari 2014

Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé, hoge werkdruk, baanonzekerheid of agressie en geweld op de werkvloer.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een plan voor de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aankondigt.

Onderwerp bespreekbaar maken

Vanaf april 2014 gaat minister Asscher, samen met werkgevers en werknemers, vier jaar lang extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door psychische klachten. Zo wil de minister een maatschappelijke dialoog over het onderwerp op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak. Ook de Inspectie SZW gaat bij controles extra aandacht besteden aan PSA. Voor de aanpak, die tot 2018 loopt, trekt Asscher in 2014 bijna 1 miljoen euro uit.

Agressie en intimidatie

In de eerste twee jaar ligt de focus op het tegengaan van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie, omdat dit de grootste risico’s vormen. In bijvoorbeeld het onderwijs en bij financiële instellingen wordt de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door hoge werkdruk. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. De aanpak richt zich daarnaast op een aantal doelgroepen met een hoger risico op uitval, bijvoorbeeld flexwerkers en mantelzorgers.

Pesten

2,1 miljoen werknemers werken regelmatig onder hoge tijdsdruk. En 40 procent ervaart een hoge werkdruk. Verder hebben 1,1 miljoen werknemers  te maken (gehad) met ongewenst gedrag van collega’s en worden 100.000 werknemers systematisch gepest.

Open bedrijfscultuur

Om de werkgerelateerde psychische klachten van je personeel te kunnen aanpakken, is het belangrijk dat je een bedrijfscultuur creëert waarin medewerkers op tijd aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren. En natuurlijk moet jij de kennis en middelen hebben om daar iets aan te doen. Daarom gaat minister Asscher bijeenkomsten organiseren voor werkgevers en werknemers waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. 

Signalering

Maar wat kun je nu al doen? Zorg dat je weet hoe je stress of een hoge werkdruk kunt signaleren. Een logische manier om dat te doen, is door je personeel goed in de gaten te houden. Levert iemand mindere kwaliteit dan je van hem gewend bent of oogt een van je werknemers vermoeid of gestrest, vraag dan gewoon eens of er iets aan de hand is. Het is de moeite: Met vroegtijdige signalering kun je de verzuimduur met een derde verkorten. Dit levert je bij een verzuimduur van 53 dagen, 4250 euro op.

In gesprek blijven

Zorg dat jij en/of je leidinggevenden in gesprek blijven met je medewerkers en daarvoor vaste momenten met je personeel inplannen. Dat hoeft niet lang te duren: Vraag je werknemers tijdens zo’n gesprek hoe het met ze gaat en informeer of ze ergens hulp bij nodig hebben. Begrip tonen kan ook al ontzettend helpen: ‘Ik weet dat het druk is, houd nog even vol.’ Vraag ook hoe het thuis gaat en of er dingen spelen waarvan je op de hoogte moet zijn. Mogelijk speelt er thuis iets dat invloed heeft op de prestaties van je werknemer. Ben je hier op tijd van op de hoogte, dan kun je hulp bieden of zorgen dat deze werknemer even ontlast wordt.

Vertrouwen 

Natuurlijk kan er tussen de gesprekken door ook iets voorvallen, bij je werknemer thuis of op de werkvloer. Heel belangrijk is om te zorgen dat er een goede vertrouwensband is tussen jou (of je leidinggevende) en je werknemers. Is deze band goed en is de drempel voor je medewerkers laag, dan zullen ze ook eerder naar je toe komen als er iets is waar ze hulp bij nodig hebben. 

Auteur

Lenneke Arts